Belediye Meclisi’nin ikinci birleşiminde bir önceki oturumdan komisyonlara havale edilen konular görüşüldü. Buna göre, belediyede çalışan geçici işçilerin vizeleri onaylandı. Geçici işçilerin vizeleri Belediye Kanunu’nun norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğine göre 12 ay süreli olarak belirlendi. Sözleşmeli personelin ücretleri de bütçe komisyonundan geldiği şekliyle kabul edildi. Buna göre sözleşmeli personelin ücretleri Maliye Bakanlığı’nın Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlendiği şekliyle 0-5 yıl süreli çalışanlar için yüzde 10 fazlası, 5-10 yıl süreli çalışanlar için yüzde 15 fazlası, 10-15 yıl süreli çalışanlar için yüzde 25 fazlası, 15 yıl ve üstü çalışanlar içinse yüzde 25 fazlası olarak belirlendi. Zabıta ve itfaiye personelinin 2011 yılına ilişkin fazla mesai ücretleri de aylık brüt 233 lira olarak kabul edildi.

Haber; R. BAL