belediye

Düzce Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, mülkiyeti belediyeye ait olan 15 adet taşınmazın 2886 Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacağını duyurdu. 14 Kasım 2023 Salı günü Düzce Belediyesi Merkez Bina Encümen Salonu’nda düzenlenecek ihale için gerekli şartlar da açıklandı.

İhaleye katılmak için istenen belgeler, ‘Kanuni ikametgâh belgesi, (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden) nüfus kayıt örneği, (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden) isteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi, ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, istekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi, isteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.’ olarak bildirildi.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edebilecek. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500 TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilecek. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi emlak istimlâk müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilecek.

İhaleler saat 14.00 itibariyle ilk arsanın satışı ile başlayacak ve saat 17.30’daki son ihale ile tamamlanacak. İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları yüzde 3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.‘den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarlarıysa şöyle:

15 Adet Arsa Satış Listesi

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

M2

CİNSİ

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI

İHALE SAATİ

1

SARAYYERİ

3179

8

762.87

ARSA

     2,059,749.00

       61,792.47

14:00

2

AĞA

1443

1

271.14

ARSA

        813,420.00

       24,402.60

14:15

3

ÇAKIRLAR

2774

3

982.99

ARSA

     1,965,980.00

       58,979.40

14:30

4

ARAPÇİFTLİĞİ

729

4

814.58

ARSA

     2,117,908.00

       63,537.24

14:45

5

ARAPÇİFTLİĞİ

2635

1

2629.14

ARSA

     6,835,764.00

    205,072.92

15:00

6

ARAPÇİFTLİĞİ

2644

1

1619.48

ARSA

     4,210,648.00

    126,319.44

15:15

7

ARAPÇİFTLİĞİ

2643

4

1791.46

ARSA

     4,657,796.00

    139,733.88

15:30

8

ÇAMKÖY

1397

32

329.23

ARSA

        855,998.00

       25,679.94

15:45

9

BEYCİLER

552

10

400.00

ARSA

     1,200,000.00

       36,000.00

16:00

10

AZİZİYE

2661

1

1387.00

ARSA

     5,548,000.00

    166,440.00

16:15

11

NALBANTOĞLU

2414

9

1306.57

ARSA

     3,725,000.00

    111,750.00

16:30

12

BEYCİLER

726

17

1277.03

ARSA

     3,150,000.00

       94,500.00

16:45

13

BEYCİLER

727

16

1344.05

ARSA

     3,350,000.00

    100,500.00

17:00

14

BEYCİLER

728

11

780.18

ARSA

     2,000,000.00

       60,000.00

17:15

15

BESLANBEY

1591

23

2751.16

ARSA

   15,000,000.00

    450,000.00

17:30