Türk Sağlık-Sen Düzce Şube Başkanı Ekrem Çavuş, sendika üyeleriyle beraber kameraların karşısına geçerek, sağlık alanında yapılan tasarruf tedbirleri konusunda basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, sağlıkçıların beklentilerinden bahseden Çavuş, sendika adına ve sağlık çalışanları adına haklarının korunması konusunda mücadele vereceklerini dile getirdi. Sağlık alanında yapılan tasarrufları kendilerinin de desteklediklerini belirten Çavuş, “Türkiye Kamu-Sen olarak kamuda daha etkili ve verimli hizmet üretmenin yolunun hakkaniyet ve adaletten geçtiğine inanıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde enflasyona dur demek amacıyla yapılan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin tasarruf tedbirleri açıklanmıştı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Türk Sağlık-Sen Düzce Şube Başkanı Ekrem Çavuş, sağlık çalışanlarının enflasyon yüksekliğinden alım güçlerinin düştüğünü belirterek, “Enflasyon yüksek seyrini koruyor. Kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin alım gücü her geçen gün düşüyor. Maaşlar enflasyon karşısında eriyor. Bizler, emekliler başta olmak üzere çalışanlarımızın ekonomik durumlarını iyileştirecek, beklentilerini karşılayacak, verilen sözlerin tutulduğu düzenlemeler bekliyoruz. Ama uygulama, ekonomideki olumsuzlukları çalışanların haklarından kısarak düzeltmek yolunda kurgulanıyor.” ifadelerini kullandı.

Whatsapp Image 2024 05 22 At 13.39.03 (1)

“Servis hizmeti lüks değildir. Bir ihtiyaçtan doğmuştur”

Kamuda servis hizmetlerinin kaldırılmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten Çavuş, “Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarrufu amaçlayan bir genelge yayınlandı. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasının ve israftan kaçınılmasının yalnızca belli dönemler için değil her zaman uyulması gereken bir kural olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına bizler de destek veriyoruz. Ancak tasarruf tedbiri adı altında çalışanlarımızın kazanılmış haklarının kısıtlanmasına, toplu sözleşme hükümlerinin yok sayılmasına karşıyız. Özellikle kamuda servis hizmetlerinin kaldırılması hem ekonomik hem de hukuki boyutları bakımından sorunlu bir uygulama olacaktır. Servis hizmeti lüks değildir. Bir ihtiyaçtan doğmuştur.” açıklamalarında bulundu.

ALAN DA SATAN DA MEMNUN… ALAN DA SATAN DA MEMNUN…

Whatsapp Image 2024 05 22 At 13.38.57

“Hükmün iptal edilmesi için geçtiğimiz gün yargıya başvurduk”

Hukuki sürecin sendika tarafından başlatıldığının altını çizen Çavuş, “Kanun hükmündeki bir uygulamanın normlar hiyerarşisinde daha aşağıda bulunan genelge ile kaldırılması hukuki değildir. Kaldı ki, toplu sözleşme ile karar altına alınmış bir konunun, tek taraflı olarak idari bir kararla iptal edilmesi toplu sözleşmenin özerkliğine de aykırıdır. O halde bütün toplu sözleşme hükümlerini iptal etmek mümkün hale gelecek, toplu sözleşmelerin hiçbir geçerliliği kalmayacaktır. Kamu çalışanlarımızın kazanılmış hakkı olan servis hizmetlerinin kaldırılmasının önüne geçmek, sendikacılığın geleceğini korumak ve toplu sözleşmenin hukuki gücünün korunmasını sağlamak adına, bu hükmün iptal edilmesi için geçtiğimiz gün yargıya başvurduk.” dedi.

Whatsapp Image 2024 05 22 At 13.39.02

Daha etkili çözümler gerekli

Külfetin kamu çalışmalarına ödetildiğini belirten Çavuş, “Birçok kurumda, özellikle kiraların yüksek olduğu illerde boş kalan kadrolar nedeniyle hizmetler aksamaktadır. Durum böyleyken kamuya personel alımını emekli olan kamu çalışanı sayısıyla sınırlamak, kamu hizmetlerinin kalitesinden, etkinliğinden ve verimliliğinden vaz geçmek demektir. Bu durumda hastaneler doktorsuz, hemşiresiz, okullar öğretmensiz, postaneler dağıtıcısız, kurumlarımız memursuz mu kalacaktır? Türkiye Kamu-Sen olarak kamuda daha etkili ve verimli hizmet üretmenin yolunun hakkaniyet ve adaletten geçtiğine inanıyoruz. Kamu çalışanlarının hakları üzerinden tasarruf sağlama imkân ve ihtimali bulunmamaktadır. Tasarruftan önce adalet sağlanmalıdır.  Külfeti kamu çalışanına ödetmeden önce nimetten de çalışanlarımıza pay verilmelidir.” söyledi.

Whatsapp Image 2024 05 22 At 13.39.03

“Cumhurbaşkanımızın sözünün daha fazla sürüncemede bırakılmamasını istiyoruz”

İptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin geri getirilmesini dile getiren Çavuş, “Özellikle hayatın gerçekleriyle uyuşmayan, çalışma hayatıyla ilişiği kalmayan memur emekli maaşlarının iyileştirilmesini, 12 bin TL tutarındaki ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da taahhüdü olan birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için gerekli çalışmanın bir an önce yapılmasını, Cumhurbaşkanımızın sözünün daha fazla sürüncemede bırakılmamasını istiyoruz. Anayasa Mahkemesince haksız bir kararla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin, sendika üyesi kamu çalışanlarına tekrar ödenerek ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesini, 2 milyon kamu çalışanının elinden alınan aylık 345 TL ödemenin iadesini istiyoruz. Vergi dilimlerindeki adaletsizliğin giderilmesini ve çalışanlarımızın gelir vergisi oranlarının %15’e sabitlenmesini bekliyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin genel idare hizmetleri sınıfına alınarak, bu sorunun bütünüyle gündemden çıkarılmasını istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“Hakkaniyet ve liyakate göre hareket edilmesini bekliyoruz”

Sağlıkçıların haklarının korunması noktasında mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Çavuş, “Hem ilk atamalarda hem de görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılmasını, atama, görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde adalet, hakkaniyet ve liyakate göre hareket edilmesini bekliyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak yargıya taşıdığımız tasarruf genelgesinin hukuka uygun olmayan maddelerinin mahkemelerimizce iptal edileceğine ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Tasarrufa varız. İsraftan tasarruf olur; lüksten tasarruf olur; fazladan tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz; ihtiyaçtan tasarruf olmaz; emeğin hakkından tasarruf olmaz; alın terinin karşılığından tasarruf olmaz. Bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen olarak tek bir kamu çalışanımızın dahi kazanılmış hakkının elinden alınmasına müsaade etmeyecek, haklarımızın korunması için her türlü mücadeleyi yapacağız.” dedi.

Haber: Tuğba AKSOY

Kamera: Zeki AŞIKOĞLU