Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Emin Kuru Arıcılık işletmesi arasında sosyal ve bilimsel faaliyetler, öğrenci stajları ve proje iş birlikleri gerçekleştirilecek. Ayrıca genç işsizlerin; istihdamı, işletme kurabilmeleri adına teşvikler, usta eğitici belgelerinin sağlanması, ana arı üretimi, suni tohumlama, arı ıslah ve seleksiyonu ve yaz stajı konularında da ortak çalışmaların yapılabilmesi planlanıyor.

3-35

Düzce Üniversitesi Düzce Belediyesi ve Emin Kuru Arıcılık işletmesi arasında düzenlenen protokole; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Emin Kuru Arıcılık işletmesi adına ise Prof. Dr. Emin Kuru imza attı. Protokolde Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ile DAGEM personeli de hazır bulundu.

2-57

Islah ve seleksiyon yoluyla elde edilen kolonilerden üretilen ve suni tohumlama tekniği ile oluşturulan ana arı materyalinin üretiminin yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kalkınma açısından öneminin vurgulandığı protokolde, doğru arıcılık tekniklerinin modern yaklaşımlar ile bir üst seviyeye taşınabileceği, bunun için üniversite özel sektör iş birliğinin önemine ve gerekliliğine vurgu yapıldı. Türkiye’deki arıcılık potansiyelinin en yüksek seviyede değerlendirilmesi için genç girişimcilerin bilgi, fiziki imkân ve diğer destekler ile teşvik edilmelerinin önemi değerlendirildi.

1-47

Ayrıca belediyeler başta olmak üzere, yerel yönetimlerin çevre dostu arıcılık faaliyetleri, tanınırlık ve farkındalık ile ilgili sosyal sorumluluk faaliyetlerine verdikleri katkının arı-çevre farkındalığı için önemine de vurgu yapıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen iş birliğinin Türkiye arıcılığına örnek bir model olacağı belirtildi.