Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Yediemin otoparkında bulunan araçların MTV ödemelerine ilişkin üyelerden gelen istekler doğrultusunda basın açıklaması düzenledi. Bıyık, mağduriyetin ortadan kaldırılması için bu konu için Bakanlık’tan düzenleme yapılmasını talep etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, şu sözlere yer verdi:

“İcra müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından trafikten menedilerek yediemin depolarına teslim edilen taşıtların motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri aynen devam etmektedir. Bu mükellefiyet durumu, üzerinde trafik tescili kaydı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yediemin depolarındaki araçlarını kullanamadığı halde bu araçların motorlu taşıt vergisi ödemelerini gerektirmektedir.

Bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için ilgili yediemin parkında bulunan sürelerin dikkate alınarak, ilgili vergilendirme dönemleri için motorlu taşıt vergilerinin tahakkuk ettirilmemesi gerektiği kanaatini taşıyor, bu konuda bir düzenleme yapılmasını ilgili Bakanlığımızdan talep ediyoruz.” İfadelerini kullandı.”