Her yıl düzenlenen ‘Geleneksel Turizm Sempozyumu’nun 21.’si gerçekleşti. Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun da katılım sağladığı sempozyum Balıkesir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleşti.

5-18

Sempozyumda Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci oturum başkanlığı yaptı.

4-27

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Murat Doğdubay’ın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda 4 oturum düzenlenerek, 21 araştırma sunumu gerçekleştirildi. Turizmin bugünü, geçmişi ve geleceği konularında yorumların ve görüşlerin paylaşıldığı sempozyum boyunca turizm eğitimine alternatif yaklaşımlar; bisiklet turizmi, detoks turizmi gibi Türkiye’de yeni gelişen turizm türleri ile turizmin temelini oluşturan genel yönetim, ekonomi ve pazarlama konuları da yer aldı.

3-38

Sempozyumda ağırlık verilen konulardan bir diğeri de somut olmayan kültürel miras öğeleri kapsamında; efsaneler ve Türk mutfağı ile yine hem dünya hem de Türkiye’de önemli bir sorun olan aşırı turizm olarak yer aldı. Farklı üniversitelerden birçok akademisyeni bir araya getiren oturumlar Türkiye’nin mevcut turizm profilinin değerlendirildiği kapsamlı bilgi ve görüş alışverişini de sunmuş oldu.

2-61

Sunum konularındaki çeşitlilik, güncellik ve araştırmaların niteliğinin tartışılmasıyla uluslararası niteliğe yaklaştığı yorumları yapıldı. Bütün gün süren sunumlar sonunda kapanış konuşmaları yapılarak, araştırmacı ve katılımcılara teşekkür edildi.