Niteliğine kıyasla suçtan zarar görmüş sıfatla mağdur pozisyonundaki şahıslar, uzman desteğiyle ifade verebilecek. Projeye uygun özel ortamların da tahsis edildiği uygulamada, mağdurların ikincil örselenmelerine yönelik tedbir alınıyor.
Yaşadıkları olay sonrası, adli işlemlerin yürütülmesi sırasında mağduru güçlü hissettiren ambiyansta, şahıslara ifade rahatlığı sunuluyor. 
Duruşma saatinden önce bekleme odasına davet edilen mağdurları, adli süreç ve ilerleyişinde bilgilendiren uzmanlar, ön görüşme takibinde görüşme odasından mahkeme salonuyla çevrimiçi bağlantıya yönlendiriyor.
Mahkeme salonundan ilgili ceza hakiminin yönelttiği sorular, uzman tarafından mağdurun yaşı ve gelişimi ölçeğinde anlayabileceği düzeye indirgeniyor.
Mağdurun beyanı, sesli ve görüntülü sistem aracılığında mahkeme salonuna aktarılarak, dosyasına eklenen bellekte kayıtlanmasıyla süreç tamamlanıyor.
Birinci önemde, Adalet Bakanlığı'nın gerçeklik olgusuyla mağdurun kişi ve olaylardan kaynaklı olumsuz etkileşimini önlemek gayesinde uyguladığı oda projesi, talep üzere uygulanıyor.
Herhangi bir nedenle şüpheli ve sanıkla aynı ortamı paylaşmayı uygun görmeyen mağdur grubu, çoğunlukla çocuk, kadın, yaşlı ve engelli bireylerden oluşuyor. 
Özellikle boşanma davalarında tanık gösterilen ve ilk defa adli sürece dahil olan çocuklar da AGO hizmetinden yararlanabiliyor. 
Talep üzere işleyen uygulamadan faydalanma isteği, mahkeme tarihi öncesinde ilgili adliyeye müracaat edilmesi şartıyla kabul edilebiliyor.
İşlenilen suçun psikolojik etkisi, rahat ifade verebilme, sanıkla aynı ortamda kalmaktan çekinme ve olayın anlatılmasında güçlük yaşanacağı yönündeki haller gerekçesiyle açılacak müracaat dosyasıyla uzman desteği hizmetinden yararlanılabiliyor.