Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgâr nedeniyle Akçakoca denizinde dalga boyu 4 metreyi geçti.

A A 20240215 33715947 33715941 D U Z C E D E K U V V E T L I R U Z G A R N E D E N I Y L E D A L G A B O Y U 4 M E T R E Y I A S T I

Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağlarken, bazı balıkçılar ise teknelerini mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alana demirledi.

"KÖYE YERLEŞMEK ÇOK ÇILGINCA BİR FİKİRDİ" "KÖYE YERLEŞMEK ÇOK ÇILGINCA BİR FİKİRDİ"

A A 20240215 33715947 33715944 D U Z C E D E K U V V E T L I R U Z G A R N E D E N I Y L E D A L G A B O Y U 4 M E T R E Y I A S T I

Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgârın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor. ÖNCÜ HABER/AA