Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan ile Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Nihan Koçer, yapmış oldukları “Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Sucul Ekosistem ve Habitat Alanlarındaki Bitki Türlerinin İzlenmesi ve Tehditlerin Belirlenmesi” başlıklı proje kapsamında, yürütülen flora çalışmaları esnasında dünyada birçok ülke için istilacı bir tür olarak kabul gören, Türkiye florası için yeni bir tür keşfedildi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nde görevli flora uzmanlarının yürütülen flora çalışmaları esnasında dünyada birçok ülke için istilacı bir tür olarak kabul gören, Türkiye florası için yeni bir tür keşfedildi. Uzmanların yeni bir lokalitesini keşfettiği bu bitki türü Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John (Hydrocharitaceae), (Nuttal Suotu) olarak adlandırılıyor. Kuzey Amerika'ya özgü olan bu tür, günümüzde birçok Avrupa ülkesi ile Kırım, Çin, Japonya ve Filipinler’e kadar girmiş bulunuyor.

“KEDİLERLE ÇOK GÜZEL ANLAŞIYOR” “KEDİLERLE ÇOK GÜZEL ANLAŞIYOR”

Göksu Tabiat Parkı’nda Elodea nuttallii ve Elodetum canadensis türlerinin baskın olarak yer aldığı Elodea canadensis toplumu, yabancı bitki toplumu olarak tespit edildi. Özellikle kıyaya yakın yerlerde yarı batık durumlu bu bitki toplumu baskın durumda yer alıyor.

1-268

Doğal bitki örtüsünün hassas olarak korunması gerekiyor

Göksu Tabiat Parkı, Bahri kuşu çiftleşme ve yumurtlama dönemlerini Göksu Tabiat Parkı içerisinde bulunan Aladağ Göleti’nde geçiriyor. Bahri Kuşu Lemno-Potametum (Lemna minor - Potamogeton natans) bitki toplumu üzerinde yuvalandığı ve üreme danslarını yaptığı gözlendi. Bahri Kuşu’nun (Podiceps cristatus) üremesinde ve burada konaklamasındaki rolünden dolayı, gölün doğal bitki örtüsünün hassas olarak korunması gerekiyor. Alanda doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyeli bulunan yabancı bitki toplumunun yoğunluğunun izlenmesi ve tedbir alınması gerekiyor.

3-206

Alanda yapılan flora ve vejetasyon çalışmalarında toplanan, istilacı bitkiye ait örnekler herbaryum örneği haline getirildikten sonra, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve uluslararası herbaryum örnekleri (P, E, V, W) ile karşılaştırıldı. Yapılan herbaryum ve literatür çalışmaları sonucunda; bu yeni bitki türünün istilacı makrofit bir bitki türü olduğu saptandı. Çalışma tüm dünyada istilacı tür kayıtlarını yayınlayan Bioinvasions Records adlı dergide basıldı. İlgili makaleye; Bioinvasions Records 13(1): 149–159, 2024 sayısından, (A new invasive neophyte Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John for the flora of Turkey.),  herbayum örneklerine ise Düzce Üniversitesi-DUOF- DUOF Sanal Herbaryumu (duzce.edu.tr) internet adresinden ulaşılabiliyor.