Tarım ve Orman Bakanlığı birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Türkiye'de SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edildiğini duyurmuş, şap hastalığı görülen 8 işletmede karantina dahil tüm tedbirlerin alındığını belirtmişti. Bakanlığın açıklamasının ardından Düzce’de hayvan hareketleriyle ilgili yeni kararlar alınmaya başlandı.

Düzce’ye canlı hayvan girişleri yasaklanırken, Düzce'de Hayvan Pazarının kapısına kilit vuruldu. Bununla birlikte tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce’de de kırmızı ete Ramazan ayı öncesinde yüksek oranda zam gelmesi bekleniyor.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) yüzde 100'e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük önem taşımaktadır.

Hastalığın etkeni Picornaviridae familyasının Aphtovirus alt grubunda yer alan şap virusudur. Virusun O , A, C , SAT-1, SAT-2, SAT-3 ve ASİA 1 olmak üzere antijenik olarak farklı yedi ayrı serotipi bulunmaktadır. (O) serotipinin II, A serotipinin 32, C serotipinin 5, SAT I serotipinin I, SAT 2 serotipinin 3, SAT 3 serotipinin 4 , ASIA I serotipinin ise I alt tipi vardır. Serotipler arasında çapraz bağışıklık görülmemesi hastalıkla mücadeleyi güçleştirmektedir.

Virus fiziksel etkenlere karşı değişik duyarlılık göstermektedir. Isıya dayanıksız olup 37oC'de 12 saatte, 60-65oC de 1/2 saatte, 85oC de ise birkaç dakika da yıkımlanarak etkisiz hale gelmektedir. Ancak düşük ısı derecelerine ve ani donma ve çözülmelere karşı oldukça dayanıklıdır.

HABER: Savaş ARI

HABER: Savaş ARI