Düzce Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, deniz ve tatlısu canlılarının korunması amacıyla kurulan komisyonda çalışmalarına başladı.

1-79

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleştirilen komisyon toplantısına; Düzce Üniversitesi adına Fen Edebiyat Fakültesi’nden Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yağlıoğlu ve Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Gülsün Kırankaya katıldı.

Komisyon toplantısında; ülkemiz tatlısu ve deniz balıklarına ilişkin yürütülen mevzuat çalışmalarıyla; yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanacak politikaların belirlenmesi konuları ele alındı. Ayrıca bu çalışmayla; nesli tehlike altındaki türler ve istilacı türler listelerinin oluşturulması, nesli tehlike atında olanların tehlike statülerinin belirlenmesi, bu türlerin Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) listelerine eklenmesinin sağlanması ile istilacı tür listelerinin oluşturulması amaçlanıyor.

3-59

Komisyon üyelerinin ilk toplantısında 530’un üzerinde deniz balığı ve 400’ün üzerinde tatlısu balığı türünün ön incelemesi yapıldı. Gelecekte yapılacak komisyon çalışmalarının yol haritası belirlendi.

4-44

Komisyon üyeleri ayrıca konunun farkındalığına dikkat çekmek üzere sahil temizliği etkinliği de düzenleyerek örnek bir çalışma gerçekleştirdi.