Proje ile ilgili bilgiler paylaşan Doç. Dr. Hayati Zengin, bir ağacın veya ağaçların oluşturduğu meşcerelerin odun üretim değerinin, bunlardan elde edilecek tomruk, direk, sanayi odunu gibi ürün çeşitlerinin miktarına bağlı olduğunu belirterek, ürün çeşitlerinin miktarının ya ağaçlar kesildikten sonra belirlendiğini ya da daha önce yapılmış araştırmalarla ortaya koyulacak yardımcı tablo veya denklemlerle tahmin edilebildiğini dile getirdi.  

Bu araştırmalarda en büyük sorunu, ağaçları kesmeden ağacın üst kısmındaki çaplarının sağlıklı bir şekilde ortaya koyulamaması şeklinde tanımlayan Doç. Dr. Zengin, “Bu projenin öncelikli amacı; ağaçları kesmeden, elde edilecek ürün çeşitleri miktarının tahmine yarayışlı bir yaklaşım ortaya koymaktır. Bu amaçla yapılacak çalışma, Mobil Lidar Tarama teknolojisinden faydalanarak ülkemizde odun üretiminin en yoğun olduğu orman alanlarından biri olan ve Düzce ilindeki orman alanlarını da kapsayan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde en fazla yayılış gösteren ağaç türlerinden sarıçam ormanlarında yürütülecektir.” ifadelerini kullandı.

Mevcut projenin en önemli özgün değerini; ağaç kesmeye gerek kalmadan, ağaçların değişik yüksekliklerdeki gövde çaplarının, mobil lidar aleti ile ölçülmesinin sağlanarak ürün çeşitleri ile ilgili bilgilerin temin edilebilecek olması şeklinde açıklayan Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, “Bu aletlerin orman envanterinde kullanım olanaklarına ilişkin çalışmalar yapılmakla birlikte ürün çeşitleri tahminine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Diğer taraftan kesilen ağaç gövdeleri bölümlere ayrılırken, nerelerden kesim yapılırsa, en uygun gelir elde edilebileceğine yönelik bir optimal boylama modelinin geliştirilmesinin hedeflenmesi de yine projenin önemli bir özgün değeridir.” diyerek sözlerine devam etti.

Proje ekibinin, projedeki değişik iş paketlerini gerçekleştirecek şekilde Orman Amenajmanı ve Hasılatı, Uzaktan Algılama, Modelleme ve Optimizasyon konularında uzman araştırmacılardan oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Hayati Zengin, “Odun üretim değerinin, ürün çeşitlerine bağlı olarak yüksek doğrulukta tahmini; bu orman hizmetinin, diğer ekosistem hizmetleri ile kıyaslanabilmesi ve çok amaçlı ormancılığın uygulanmasına ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlayabilir. Orman Genel Müdürlüğü proje sonuçlarını uygulayarak ormanlardan daha verimli ve optimal faydalanma, hacim olarak elde edeceği odun miktarının ürün çeşitlerine dağılımını öngörebilme ve yapacağı dikili satış işlemlerinde alıcı ve satıcı açısından güvenilir değerleri tespit imkanına kavuşabilir. Bunun yanında yüksek maliyetli ağaç serveti envanterinde gelişen teknoloji ile masrafları azaltabilme yönünde kurumsal kapasitesini geliştirme yönünde kendini geliştirebilir.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.