DAGEM ile Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programında öğrencilere sürdürülebilir arıcılık ve çevre gibi konularda farkındalık sağlandı

4-191.

Etkinlikte; Düzce Üniversitesi adına Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak, Öğr. Gör. Songül Bir ve Arıcılık Programı öğrencileri yer alırken, Çorum Valiliği adına Yüksek Ziraat Mühendisi Dilek Bilgin, Uzman Ömer Arslan, Sümeyra Bektaş ile 50 kişilik hedef kitle yer aldı.

5-133

Hedef, marka değeri kazanmak

DAGEM’in Yığılca Hoşafoğlu mevkiinde bulunan merkezinde düzenlenen etkinliklerde, teorik ve uygulamalı olarak sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda hedef kitleye arıcılıkta doğru ve uygulanabilir modern yöntemler, bal arısı hastalık ve zararlıları ile etkin mücadele, ürün çeşitliliği, katma değere sahip ürüne dönüşüm, girişimcilik, marka değeri kazanma gibi birçok konuda bilgiler verildi. Arıcılık Programı öğrencileri ve akademik ekip ile bir araya gelen hedef kitleye, program öğrencilerinin geleceğe yönelik kariyer planlamaları, üretimden tesisleşmeye ve marka sürecine kadar geçen süreçte hedeflerine yönelik bilgiler verildi.

MİNİKLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR MİNİKLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

1-340

Arılı kovanlarda Arıcılık Programı öğrencileri tarafından koloni bakım ve yönetime yönelik saha uygulamaları gerçekleştirildi. Bu sayede arıcılığın birbirinden mesleki açıdan farklılığa sahip sosyal özellikteki yaş gruplarının entegrasyonu üzerine etkisi, bilgi alışverişinin yapılması, arı, sürdürülebilir arıcılık ve çevre gibi konularda farkındalık sağlanmasına katkıda bulunuldu.