Düzce Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Ankara bürokrasisi ve siyasetindeki gücünün Düzce’ye olumlu etkileri ve kazanımları devam ediyor. 02 Haziran 2024 tarihli ve 32564 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Norm Kadro Kütüğünde B5 kategorisinde bulunan Düzce Belediyesi, bir basamak yükselerek B6’ya çıktı.

12 İL BELEDİYESİ BAŞVURDU, DÜZCE BELEDİYESİ KABUL ALDI

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatı ile Ercan Katırcıoğlu başkanlığında oluşturulan çalışma grubu tarafından yürütülen çalışmada, ‘yükselme basamakları’ndan biri olan turizm tescil başvurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili genel müdürlüklerinin incelemesi neticesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayı ile talebi kabul gören Düzce Belediyesi bir üst basamağa çıktı. 2023 yılında müracaat eden 12 il belediyesi içerisinde bu hakkı elde eden ise sadece Düzce Belediyesi oldu.

Düzce Belediyesi Hizmet Binası

Düzce Belediyesi’nin B6 kategorisine geçmesi ile birlikte kadro derinliği ve mahalli idarelerden aldığı gelir payı artarak, İller Bankası geliri yükseldi. Bu da yıllık 100 milyon TL artı bir ödeneğin Düzce Belediyesi’nin kazanımı anlamına geliyor.

ÖZLÜ: GELİRİMİZ 100 MİLYON LİRA DAHA FAZLA OLACAK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Makam

O PARTİLİLER İÇİN DİSİPLİN DÜĞMESİNE BASILDI O PARTİLİLER İÇİN DİSİPLİN DÜĞMESİNE BASILDI

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin belediyeye mali getirisinin yanı sıra, kurumsal kapasiteyi artırma noktasında da faydası olacağını söyledi. B6 kategorisine yükselmesi ile Düzce Belediyesi'nin İller Bankası payının artacağını ifade eden Özlü, “2024 yılındaki gelirimiz, bir önceki yıla göre 100 milyon daha fazla olacak. Mahalli idareler bütçesinden aldığımız payda da bir artış olacak. Düzce’mize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Editör: Zeki Aşıkoğlu