"İçme suyu güvenliği" gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda, içme kullanma suyu şebekelerinin kış mevsiminde yağmur ve kar sularından etkilenmemesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kararlar alındı.

Buna göre, içme kullanma suyunda yüzeysel su kullanılması durumunda uygun arıtma tesisi olmadan şebekeye verilmemesine, su kaynağının her türlü kirlenmeye karşı muhafaza altına alınmak için uygun kaptaj yapılmasına, deponun etrafında yeterli sağlık koruma bandının oluşturulması ve oluşturulan sağlık koruma bandının tel örgüyle korunmasına, depo gözlerinin havalandırılmasının sağlanması ve dışarıdan su ve başka maddelerin girmesinin önlenmesi için uygun bir havalandırma bacası bulunmasına, depo kapısının kilitli olmasına, kapı ve pencerelerde sinek ve haşerelerin girmesini önleyici tedbir alınmasına karar verildi.

323880816_6200084310014995_8088821020494773801_n

Ayrıca suların niteliklerini değiştirmeyecek fayans ve benzeri maddelerle yapılmış depolar ya da paslanmaz çelik depolar yapılması, depo genel temizliğinin yapılması, yerel yönetimlerce su ve kanalizasyon şebekesindeki bakım ve onarım çalışmalarının, İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmesi, yerel yönetimler su şebeke sisteminde olabilecek programlı veya programsız su kesintilerini öncelikli olarak İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi, yerel yönetimler su kaynaklı hastalıklarda sağlık teşkilatınca yapılan teknik uyarıların hemen yerine getirilmesi, klorlama cihazının günün 24 saatinde mutlaka 0,2-0,5 ppm aralığında çalışır durumda bulunması, isale hattında kullanılan malzeme suyun niteliğini bozmayacak bir maddeden yapılmış olması gerektiği kararlaştırıldı.

Depo ve şebeke izleme noktalarına numune alma musluğu takılması, tüm bu maddelerin ilgili yerel idareler (belediyeler ve il özel idaresi) tarafından hassasiyetle uygulanması, alınan kararların tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere bildirilmesi, kurumların internet sayfalarında yayınlanması ve basın yoluyla halkın bilgilendirilmesi kararlaştırıldı. ÖNCÜ HABER/AA