20 milyona yakın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi, bu sabah okulun ilk gününün heyecanıyla uyandı. Yeni okul dönemi 74 bin okulda 744 bin sınıfta yeniliklerle başladı.

Yeni okul döneminde liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek. Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek, 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar da sınıf tekrar edecek. Bu uygulama, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.

Açık öğretime geçişin zorlaştırılmasıyla, açık liselere sadece istisnai durumda olan öğrenciler kayıt olabilecek. ÖNCÜ HABER/ AA