Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Dönüşen Dünyada Liderlik’ çalıştayı gerçekleştirildi. Program, Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirildi.

2-39

Çalıştaya; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir,  Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tuba Canvar Kahveci, Düzce Üniversitesi akademik ve idari birim yöneticileri, Kalite Komisyonu ile Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü personelleri katıldı.

DÖNÜŞEN DÜNYADA LİDERLİK ÇALIŞTAYI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NE DEĞER KATACAK

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, konunun uzmanı iki değerli akademisyen Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Dr. Öğr. Üyesi Tuba Canvar Kahveci’yi konuk ettiklerini dile getirerek, programın Düzce Üniversitesi’ne değer kattığını vurguladı.

“ÖNEMLİ OLAN DÜNYADAKİ HIZLI DEĞİŞİMİ ANLAMAK”

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, dünyadaki hızlı değişimi anlamak amacıyla bu tür toplantıları düzenlediklerini ifade etti. Önemli olanın, dünyadaki hızlı değişimi anlamak, sistem haline getirip uygulamak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elmas, kalitenin de bu şekilde ortaya çıktığının altını çizdi.

3-22

Geleneksel modellerle artık kurumların yönetilemeyeceğine işaret eden Prof. Dr. Muzaffer Elmas; akıllı sistemler, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, metaverse gibi teknolojilerin değişimi hızlandırdığını sözlerine ekledi. Dünyanın değişim hızına uyumda geride kaldığını belirten Elmas, herkese yetkinlik kazandırma ve bilişim destekli yönetimle bu açığın kapatılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

DİPLOMANIN YANINDA YETKİNLİKLERE GÖRE İŞE ALIM ORANININ 5 YIL İÇİNDE YÜZDE 50’YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Eğitimin de gelenekselden esnek yapıya doğru evrildiğini dillendiren Prof. Dr. Muzaffer Elmas, diploma ile birlikte; esnek kısa kursların, disiplinler arası yetkinliklerin, sertifikaların, akademisyenlerin dönüşümünün de önem kazandığını vurguladı. 2023 Dünya Ekonomik Forumu’na göre, diplomanın yanında yetkinliklere göre işe alım oranının 5 yıl içinde yüzde 50’ye çıkmasının beklendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Elmas, eğitimde de yetkinliklere dayalı esnek ders planıyla ilgili örnekler paylaştı. Yönetim boyutunda ise dünyanın artık kompleks bir yapısı olduğu için stratejik planlar ve süreçlerin yanında misyon ve politikaların da öne çıktığını ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Elmas, son olarak liderlikle ilgili düşüncelerini paylaşarak sözlerini sonlandırdı.

ÇALIŞTAYLA DEĞİŞİM KÜLTÜRÜNE UYUMA YÖNELİK FARKINDALIĞA KATKI SAĞLANDI

Açılış konuşmalarının ardından grup çalışmalarına geçildi. 6 grubun yer aldığı, “Yönetim Yaklaşımları ve Liderlik” ile “Kurum Kültürü, Değerler ve Liderlik” başlıklarında 3 bölüm şeklinde devam eden programda; Dr. Öğr. Üyesi Tuba Canvar Kahveci tarafından Sürekli Değişen Dünya, VUCA, Paydaş Odaklılık, Stratejik Bakış, Fonksiyonel ve Süreç Bazlı Yapıların Temel Farkları, Değişim Yönetimi gibi konuların yanı sıra, Kurum Kültürü, Liderlik Yaklaşımları, Liderlik Dinamiği, Liderlikte Koçluk ve Mentörlük Rolleri, Kriz Döneminde Liderlik ve Güçlü Ekipler alt başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

4-15

“Stratejik Bakış”, “Değişim/Dönüşüm Yönetimi” ve “Süreç Bazlı Uygulamaların Analizi” başlıklarında grup çalışmalarının da yapıldığı çalıştayda, liderlik ve kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi amaçlandı. Hızla değişen teknolojinin; öğrenci beklentilerini, sektörel ihtiyaçları ve rekabet anlayışını da değiştirdiği dünyada, çalıştay ile değişim kültürüne uyuma yönelik farkındalığa ve çözüm üretme anlayışına da katkı sağlandı.

7-3

Dönüşen Dünyada Liderlik Çalıştayı, yapılan genel değerlendirmelerin ardından sona erdi.