Prof. Dr. Can Çevikol ise hastalıkların taranması, tanı ve izleminde uygun radyolojik yöntemlerin kullanılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. İncelemelerin uygun teknikle yapılması ve doğru yorumlanmasının, uygun tedavi seçiminin en önemli basamağını oluşturduğunu vurgulayan Çevikol, şu değerledirmelerde bulundu:

"Ülkemizde radyolojik incelemelere giderek artan talebi karşılamak güçleşmektedir. Bunun en önemli nedeni hekimlerin hastalara yeteri kadar zaman ayıramamaları ve bu nedenle radyolojik incelemeleri adeta muayene yöntemi olarak kullanmalarıdır. Gereksiz radyolojik incelemelerin sayısının yüksek olması, zaten dünya ortalamasının altında radyoloji uzmanına sahip ülkemizde, iş yükünü ciddi biçimde artırmakta ve radyolojik inceleme kalitesini düşürmektedir. İstenilen tetkikin gerekçesinin uygun olup olmadığı denetlenmemektedir. Niceliğe odaklanmış yaklaşımlar ve uygun gerekçelendirme yapılmadan gerçekleştirilen iyonizan radyasyon içeren görüntülemeler toplumun kümülatif radyasyon doz miktarını ve dolayısı ile kanser riskini artırarak halk sağlığını tehdit etmektedir."

“CAN GÜVENLİĞİM YOK. CESETLERİMİZİ TOPLAYACAKLAR” “CAN GÜVENLİĞİM YOK. CESETLERİMİZİ TOPLAYACAKLAR”