Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan “7440 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)” Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kanuna göre 12 Mart 2023 tarihli araç muayene yaptırma süresini geçirmiş vatandaşlar, her ay ödemeleri gereken yüzde 5 faiz oranını 30 Eylül 2023’e kadar muayenelerini yaptırmaları hâlinde yüzde 0,75 olarak ödeyebilecekler.

Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların, 30 Eylül 2023'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanun'un yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak.

Söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde yüzde 5 fazlalar alınmayacak.