Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine yeni ekleme yapıldı.

Buna göre ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları veya Ticaret Odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Ekmek ve simit zamları Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra birlik tarafından onaylanacak.

Ancak, Bakanlık tarifeye olumsuz görüş bildirirse birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak.

Fırıncılar

Yönetmelik Resmi Gazete’nin son yayımı ile birlikte yürürlüğe girdi.

ÖZLÜ: HEDEFİMİZ BU YAZ HİZMETE AÇMAK ÖZLÜ: HEDEFİMİZ BU YAZ HİZMETE AÇMAK

Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütecek.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1- 14/2/2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin (Tebliğ No: 2012/2) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.” “Ancak, Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunar; görüşün alınmasından sonra onaylar.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.