CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunduğu önergelerinde, ithal ürünlerin güvenlik denetimlerinin uzun sürmesi, sanayicilerin maliyetlerinin artmasına ve iç piyasadaki fiyatların yükselmesine neden olduğunu, bu durumun, mevcut ekonomik krizi derinleştirdiğine dikkat çekti ve bakanlıkların bu konudaki koordinasyonunun yetersiz olduğunu vurguladı.

GECİKMELER SANAYİCİLERİ MAĞDUR EDİYOR

Sanayicilerin üretimde kullanacakları makinelerin CE kontrolleri için TSE aracılığıyla gümrüklerde 1 ayı aşan sürelerle bekletildiği belirten Özcan, bu sürelerin kısaltılması ve denetim süreçlerinin hızlandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaları sordu. Ayrıca, TSE'nin yeterli sayıda liyakatli personel eksikliği yaşadığı iddialarına da değinen Özcan, denetim oranlarının yüksekliği nedeniyle sanayicilerin haftalarca mağdur olmaması açısından TSE'nin kapasitesinin artırılması için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

MALİYETLERİN ARTMASI VATANDAŞA YANSIYOR

ÖZLÜ’DEN TASARRUF PAKETİNE GÖNÜLDEN DESTEK ÖZLÜ’DEN TASARRUF PAKETİNE GÖNÜLDEN DESTEK

Özcan," Sanayicilerin limanlarda bekleyen makineler için ödemek zorunda kaldığı ardiye ve demuraj gibi ekstra maliyetler ne yazık ki iç piyasaya yani markete, pazara yansıyor", dedi.

Sanayicilerin ödemek zorunda kaldığı bu ekstra maliyetlerin azaltılması için düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizen Özcan, bu maliyetlerin milli limanlara yönlendirilmesi veya düşürülmesi için çalışmaların olup olmadığını sordu.

BAKANLIKLAR ARASI KOORDİNASYON ARTIRILMALI

Özcan, ithalattaki ürün güvenliği denetim süreçlerinde, denetim sürelerinin kısaltılması ve sanayicilerin karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE arasında koordinasyonun artırılması gerektiğini belirtti.

Özcan’ın yönelttiği sorular şöyle;

  1. Ticaret Bakanlığı'nın ithalatta ürün güvenliği denetimlerini artırmasıyla birlikte, sanayicilerimizin TSE aracılığıyla gümrüklerde üretimde kullanılacak makinelerin CE kontrolü için bekletilme süresi neden 1 ayı bulmakta ve bazen 1 ayı da geçmektedir? Bu sürenin kısaltılması için bakanlığınızın yetki alanları içerisinde hangi çalışmalar yapılmaktadır?
  2. Sanayicilerimizin, TSE aracılığı ile gümrüklerde üretimde kullanılacak makinelerin CE kontrolü için beklemesi sonucunda yaşanan diğer mağduriyetler hakkında ne gibi önlemler alınmaktadır?
  3. TSE'nin yeterli sayıda liyakatli personel eksikliği yaşadığı doğru mudur? Denetim oranlarının yüksekliği nedeniyle sanayicilerin haftalarca mağdur olmaması açısından TSE'nin kapasitesinin artırılması için hangi adımlar atılmıştır ya da ne zaman atılacaktır?
  4. Sanayicilerin limanlarda bekleyen makineler için ödemek zorunda kaldığı ardiye ve demuraj gibi maliyetlerin milli limanlarımıza yönlendirilmesi veya bu maliyetlerin azaltılması için hangi düzenlemeler planlanmaktadır?
  5. İthalattaki ürün güvenliği denetim süreçlerinde, başta denetim sürelerinin kısaltılması ve sanayicilerin karşılaştığı diğer mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE arasında koordinasyonun artırılmasına yönelik hangi çalışmalar yapılmaktadır?