Mal varlığını bütünsel değerlendiren zekat hükmü, bankacılık sistemindeki mevduat hesaplarında kayıtlı nakdi değerler, elde tutulan banknotlar, döviz, altın, gümüş ve ticari mamül içeriklerini kapsıyor.
Borç ve alacak kaynakları da zekatın konusunu ihtiva ettiği üzere, Türkiye Diyanet Vakfı zekat hesaplama panelinden girilen varlık değerleri ölçeğinde nisap miktarını dökümleştiriyor.
Mal varlığı bütününde nakdi değer tanımıyla, matematiksel kesir düzeninde 1/40, yani diğer bir ifadeyle, varlığın 40'ta biri zekat miktarını teşkil ediyor. 
zekathesapla.tdv.org uzantılı interkatif sistemde, tüm ayraçların işlenen değer tanımlaması takibinde, "sepete ekle" butonu aktifliğinde nisap miktarı kaydı sonuç ekranına düşüyor.
Türk lirası ayracında, "malınızın adı" dizimine 100 bin lira tutarı işlemesiyle sepet dökümünde "verilecek zekat miktarı" 2 bin 500 lira değeriyle muhasebeleştiriliyor.