Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Uğraş’ın danışmanlığında gerçekleştirilecek 2209-A Programı kapsamında değerlendirilen üç proje, Biyoloji Bölümü öğrencilerinden Rabia Nur Yıldız, Fatma Selin Başkaya ve Esra Yağ tarafından yürütülecek. Doç. Dr. Serpil Uğraş’ın akademik danışmanlığında gerçekleştirilecek sanayi odaklı 2209-B Programı kapsamında değerlendirilen bir diğer proje ise yine Biyoloji Bölümü 3. öğrencisi Merve Taşkınoğlu tarafından yürütülecek.

1 (6)

Antimikrobiyal Metabolit Üretme Yeteneğine Sahip Bakteri Taraması; Probiyotik Bakteri Eldesi; Biyoremidasyon Potansiyeline Sahip Bakterilerin Keşfi ve Sanayide Kullanılabilecek Selülaz Enzim Üretici Bakteri Eldesi gibi mikrobiyal biyoteknoloji alanında gerçekleştirilmesi planlanan bu projeler ile Düzce Üniversitesi öğrencilerinin akademik kariyerlerine önemli katkı sağlanması, bununla birlikte önemli bilimsel ve uygulanabilir sonuçların elde edilmesi hedefleniyor.