Düzce Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Düzce Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan Mezun Takip Formu ile öğrencilerin mezuniyet sonrası işe başladıkları firma bilgileri, işe yerleşme süreleri, işe başladıkları il gibi bilgiler kayıt altına alınıyor ve değerlendiriliyor.

Mezun öğrenciler arasında yapılan anketlere göre, ankete katılan öğrencilerin %50’si mezuniyetlerini takip eden ilk 3 ay içerisinde, %20’si ise ilk 6 ay içerisinde işe yerleşti. İşe yerleşme süresi 12 ay ve üzeri olanların %80’i askerlik, lisans eğitimine devam etme gibi nedenlerle uzun sürede işe başlıyor.

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu mezunların %80’i şu an aktif olarak çalışma hayatındayken mezun olanların %70’i doğrudan mezun oldukları bölümlerin iş kollarında faaliyet gösteriyor. Coğrafi dağılım olarak ise mezunların %39’u metropol kent olan İstanbul’da %23’ü Düzce’de iş hayatına katılarak değer üretiyor.