Birinci basamak sağlık hizmetlerinde etkinliği arttırmak, mevcut işleyişle ilgili değişiklikleri aktarmak ve mevzuatsal desteği güncel tutmak amacıyla Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışan hekimlere yönelik “Halk Sağlığı Eğitimleri” başladı. Etkinlik, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı.

WhatsApp Image 2023-01-23 at 12.24.47

İl Sağlık Müdürü Yılmaz, Aile Hekimliği Birimleri’nin tedavi edici sağlık hizmetinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetinin sunulmasının en önemli kurumsal temsilcisi olduğunu vurgulayarak, “Aile hekimliği sistemi içerisinde görev yapan hekimlerimiz bölgenin aile sistemleri, kültürel, sosyal, ekonomik koşul ve süreçleri hakkında da bilgi sahibi olmaları nedeniyle kilit pozisyonda çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlamda Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışan hekimlerimize yönelik düzenlenen Halk Sağlığı Eğitimleri ile sosyal bulaşıcılığı yüksek olan bağımlılık hastalığının süreçleri, hastaları tedavide tutabilmek için ihtiyaç duydukları motivasyonu ortaya çıkarmak ve korumak ile ilgili görüşme teknikleri, aileye yaklaşım konuları detaylı olarak işleniyor. Bunun yanı sıra tüm sosyal risklerle ilişkili olduğunu bildiğimiz çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik müdahale süreçleri, viral hepatitler, gebe bilgilendirme, soğuk zincir aşı takip ve stok yönetimi, hemoglobinopati laboratuvar değerlendirme, aile sağlığı merkezlerinin genel durumu ve merkezi değerlendirme sürecinde olan değişiklikler, beyaz kod ve sağlıkta şiddet konularında da eğitimler veriliyor.” dedi.