Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nın hem Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlükleri hem de söz konusu birimlere bağlı il müdürlüklerinde çalışan memurlara fazla çalışma ücreti ödenecek.

"SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlükleri ile bunların taşra teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmeyecek şekilde fazla çalışma ücreti ödenecek.

Burada, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) beş katı esas alınacak.

Karar, 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanacak.