Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda; Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Dr. Abdullah Ünlü; genel olarak TAGEM’den, BATEM’in tarihçesinden, bünyesinde yer alan bölümlerden ve BATEM’de gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinden bahsetti.

1-34

TAGEM’in; yedi değişik coğrafi bölgede enstitülerin kurulmasıyla, çeşit geliştirme, adaptasyon çalışmaları veya genetik kaynakların korunması şeklinde büyük bir misyona sahip olduğunu belirten Dr. Abdullah Ünlü, Ar-Ge anlamında belki de Türkiye’deki en büyük insan kaynağına ve en büyük arazi varlığına sahip bir kuruluş olduğunu söyledi.

BATEM’in Antalya’da ilk olarak “Antalya Çeltik Deneme Tarlası” adıyla kurulduğunu ve yıllar itibariyle farklı enstitüler altında yer aldığını dile getiren Ünlü, bünyesinde; Bitki Sağlığı Bölümü, Gıda Teknolojisi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü, Meyvecilik Bölümü, Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak ve Su Kaynakları Bölümü ile Üretme ve İşletme Bölümü’nün yer aldığını ve bu bölümlerde hangi konularda araştırmalar yürütüldüğünü detaylı bir şekilde aktardı. 

TAGEM’de çalışma imkânı yakalayabilmek için yüksek lisans, YDS’den ez az 50 ve ALES’e girmiş olma şartı arandığını belirten Dr. Abdullah Ünlü, öğrencilerin bu şartları daha okurken sağlayabileceklerini ifade etti.

2-43

Programın moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık ise, TAGEM ve üniversiteler arasındaki iş birliği protokolleri sayesinde, iki kurum arasında birtakım projelerin aktivite edildiğini ve bu projeler kapsamında verilen burslar sayesinde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin çalışma şansı yakalayabildikleri konusuna vurgu yaptı. Bu konu üzerine Dr. Abdullah Ünlü, TAGEM üst yönetiminin özellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve TÜBİTAK’la birkaç yıl önce bir protokol imzaladığını, bu projelere öğrencilerin bursiyer olarak katılabileceklerini veya meslek hayatlarında tecrübe elde edebilmek için bu projeler kapsamında çalışabileceklerini sözlerine ekledi.  

3 (1)-1

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Uzman Eller Projesi’nden de bahseden Dr. Öğr. Üyesi Yazlık, öğrencilerin mezun olduktan hemen sonra, daha mesleklerine atılmadan, kendi istihdamlarını sağlayabileceklerine dikkat çekerek, TAGEM’in “Gelecek Toprakta” projesine değindi. Bu proje ile daha çok ortaokul ve lise öğrencilerine, tarımı öğretme ve tarımı öğrenirken geçilen aşamalar hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığını ifade etti.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.