Düzce İl Özel İdaresi tarafından başvurusu yapılan ve proje ortağı olarak Düzce Üniversitesi ile birlikte, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Düzce Ticaret Borsası ve Düzce İŞKUR İl Müdürlüğü’nün yer aldığı projede, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri-Sakarya Bölge Birliği iştirakçi olarak bulunuyor. Bölgedeki çeltik üreticileri ile çeltik üretimi yapmak isteyen çiftçi adayları ise projenin hedef kitlesini oluşturuyor.

2 (1)

Proje çerçevesinde çeltik üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programına katılan Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, proje hakkında açıklamalarda bulunarak üreticileri bilgilendirdi.

Düzce ilinde kırsal kalkınma ve tarıma dayalı sanayi yatırımları alanında avantajlı bir tarımsal ürün olan ve coğrafi işaret tescili bulunan Konuralp pirinci, üretimi uzun yıllara dayanan yerel bir marka olarak biliniyor. Proje ile Konuralp pirincinin üretim ve pazarlama potansiyelinin geliştirilmesinde engel teşkil eden geleneksel tarımsal üretim anlayışından, modern üretim tekniklerine geçilmesi, teknolojik alt yapının oluşturulması amaçlanıyor.

Doğru girdilerin kullanılması, tarımsal verimliliğin artırılması, çiftçi örgütlenmesinin geliştirilmesi, işleme tesisi ve pazar ağı kurularak “Sürdürülebilir Çeltik Üretim ve Pazarlama Ekosistem Modeli” oluşturulması ve çeltik tarımıyla uğraşan çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına yönelik bir merkez ve işleme tesisi kurulması projenin kapsamını oluşturuyor.

4 (1)

Üretimde verimlilik, gelir düzeyi ve katma değerin artırılmasının hedeflendiği proje ile bölgede tarıma dayalı istihdamın artırılması, Ülkemizde ithalat bağımlılığı yüksek bir tarımsal ürün olan pirincin üretim miktarının artırılması yoluyla ithalatının azaltılması da projenin genel hedefleri arasında önemli bir yer tutuyor.

Yeni çeltik ekim alanlarının oluşturularak ve üretimde verimliliğin artırılarak Düzce’de tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, “Çeltik Üretim ve Pazarlama Programı” kapsamında çiftçinin, coğrafi tescilli Konuralp pirincini geleneksel yöntemler yerine, modern yöntemler ile üretim sürecine geçmesinin teşvik edilmesinin yanı sıra; teknolojik ekipman alt yapı desteği verilerek üretimde verimliliğin sağlanması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, çiftçi örgütlenmesinin tarımsal üretimdeki önemi konusunda bölge çiftçilerinin farkındalıklarının artırılması, çeltik üretimi alanında bölgede üretici örgütlerinin ortaya çıkmasının sağlanması, bölgedeki çeltik üretim alanlarının artırılması, çeltik kurutma ve çektirme tesisisin kurulması ile birlikte bölge dışındaki nakliye giderlerinin ve üretim firelerinin azaltılması da projenin amaçları arasında bulunuyor.

İşsizlik ve kırsal göç sorunun çözümüne de katkı sunacak proje kapsamında Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi, çeltik üreticilerine eğitim vererek modern üretim tekniklerine geçilmesi ve üretimin artırılması konusunda destek sağlayacak.