Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin 29 Mart Pazar günü yapılmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararı 28 Aralık 2008'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılırken şu ifadelere yer verildi:

“Seçimlerin kanunlar çerçevesinde ve demokratik anlayış içerisinde her türlü baskıdan uzak, huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi hepimizin temel amacıdır. Bu yönde tüm tedbirler Valiliğimizce alınmıştır. Demokratik anlayışı ve yüksek çevre bilincini her zaman en ileri seviyede emsalsiz bir biçimde ortaya koyan İlimizde, faaliyette bulunan siyasi partiler ve adayların çevre bilincinin geliştirilmesi hususunda gereken hassasiyeti göstereceklerinde tereddüt bulunmamaktadır. Düzce de ; seçimler öncesi çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen çevre kirliliği ve gürültünün önlenmesi ile seçimlerde propaganda amacıyla kullanılacak el ilanları, broşür, afiş, bayrak, flama ve benzeri malzeme tüketiminin azaltılması çevre bilincinin geliştirilmesi bakımından önemlidir. Afiş, poster, flama ve benzeri araçların geri kazanılabilir ve doğada çabuk bozulabilir maddelerden olmasına özen gösterilecektir. Cadde, sokak ve meydanlara hava ve kara taşıtlarından gelişigüzel propaganda malzemesi atılmayacaktır. Susturucu ve benzeri ses giderici özellikleri olmayan taşıtlar seçim propaganda ve faaliyetlerinde kullanılmayacak, korna ve benzeri cihazlarla gürültü yapılmayacaktır. Kamu binalarına, tarihi ve kültürel nitelikli yapılara, okullara, mabetlerin duvarlarına, anıtlara, trafik levhalarına, aydınlatma lamba ve direkleri ile parklardaki donatı ekipmanları, kent mobilyaları, yollara, caddelere, kaldırımlara afiş, poster veya flama asılmayacak ve yapıştırılmayacaktır. Partilerin veya adayların seçim merkez ve büroları dışındaki yerlere afiş, poster ve flama asılmayacak ve yapıştırılmayacaktır. Bu hususta il ve ilçe seçim kurulları kararlarına uygun hareket edilecektir.”

Açıklamada ayrıca Seçim Kurulu kararlarına ve yayınlanan hususlara uyulmaması halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ile ilgili mevzuatlar uyarınca cezai yaptırım uygulanacağı vurgulandı.