Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tahsisli betonarme bina ve parsele kayıtlı arsası, 5 bin 940 Türk Lirası geçici teminat bedeli isteminde 23 Mart tarihinde teamüldeki pazarlık şekliyle kiraya verilecek. 
Resmi kayıtlarında "Tam Hazine Hissesi" değerindeki taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na istinaden 51/g maddesi gereğince, il halk kütüphane toplantı salonunda tahmini bedeli 3 bin 300 Türk Lirası değeriyle katılımcılarına ihale edilecek. 
Betonarme kütüphane binası ve arsa öznelliğinde, yekündeki metrekaresi 237,16'ya sabitli alanın ihalesi öncesinde, 22 Mart tarihine dek başvuru ve ödeme belgeleri kuruma ibraz edilebilecek.
İhaleye ilişkin şartname ve ana konudaki taşınmazın, mesai saatleri dahilinde görülebileceği bildirilirken, ihale sonrası yükleniciden ilk aya ait kira bedeli imzalanan sözleşme takibiyle 7 günlük sürede, gelecek döneme dair ödemelerin ise, izlenilen her ayın ilk 5 gününde tahsili isteniyor. 
Yenilenen yıllarda kira bedeli artışı, Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) uyarlılığıyla, ilk sözleşmenin kabul gördüğü ay denginde uygulanacağı ve vadesinde tevdi edilmeyen alacaklarda, '3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Kanunu' tatbik edilecek.
İHALE DDD