Darlık ve tıkanıklık nedeninde beyin damarlarından kaynaklı inme geçiren hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde trombektomi tedavisiyle sağlığına kavuştu. Hastanenin nöroloji kliniğinde operasyona alınan M.Ş.'nin beyin tomografisi çekildi ve MR incelemeleri uzman hekimlerce değerlendirilerek, sol şah damarında ciddi darlık ve sol orta beyin damarında tıkanıklık tanısı konuldu.
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yabalak ve ekibi, analizlerden hastalığın erken evresine işaretle, damar açma tedavisiyle hastanın sağlıklı hayata adım atabileceğine karar verdi. 
Anjiyo ünitesine alınan hastanın, anjiyo yöntemi ile kasığından girilerek önce sol şah damarındaki darlık genişletildi  ve sonrasında, sol orta beyin damarındaki pıhtı yaklaşık 40 dakika süren bir işlemle çıkarıldı.
Erken Müdahale Önemli
İşlem hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yabalak, “Akut inmede trombektomi işlemi; özellikle ilk 6 saat içerisinde başvuran, şah damarı ve onun beyindeki ana dalları olan büyük damarlar olarak ifade edebileceğimiz damarlarda tıkanma olan hastalara yapılabilmektedir. Yapılan beyin görüntüleme sonuçlarına göre uygun olan hastalar işleme alınmaktadır. Hasta özelinde 24 saate kadar tedavi penceresi uzayabilmektedir. İşlemden fayda görme oranı da felcin başlangıcından damar açılıncaya kadar geçen süre ne kadar uzarsa o kadar düşmektedir.” dedi. 
Trombektomi işleminin hâlihazırda büyük bir beyin damarında tıkanıklık olan hastalara acil olarak uygulandığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Yabalak,  işlem süresinin hastanın damar yapısı, pıhtının uzunluğu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğini belirtti. Tedavi uygulanan hastaların yarısının inme sonrası 3 ay içerisinde kendi günlük yaşam aktivitelerini getirebilecek kadar bağımsız hale gelebildiğine dikkat çeken hekim, “Eğer damar açılmaz ise bu oran hastalarda yüzde 20’lerdedir. Geri kalan hastalar ise ya başkasına bağımlı olmakta ya da ölümle sonuçlanmaktadır. Doğal gidişatı bu kadar kötü olan bu durumda işlemle ilgili riskler hastalığın riskleri karşısında oldukça azdır.” şeklinde konuştu. 

“İskemik İnme, Hem Ölümün Hem de Engelliliğin Önemli Bir Nedeni”
Hastanın işlemden bir iki saat sonra birkaç kelime konuşabilmeye, sağ kolunu ve bacağını kaldırabilmeye başladığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Yabalak, “İşlemden sonraki 3. günde ise artık tamamen anlamakta ve konuşabilmekte idi. Sağ tarafta hafif bir güçsüzlük dışında normaldi. Hastamızın şah damarındaki darlığa da bir hafta sonra yeni bir pıhtı atma riskini azaltmak için stentleme işlemi yaptık.” diye konuştu. 
İskemik inmenin hem ölümün hem de engelliliğin önemli bir nedeni olduğuna vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Yabalak,“Uygun zaman penceresindeki büyük beyin damar tıkanıklığı olan hastalarda bu tedaviler ile yaklaşık yarısının başkasına bağımsız yaşamını devam ettirebilecek hale gelmesini sağlamamız mümkündür.” ifadelerini kullandı.

“İnme Merkezi İçin Hazırlıklar Büyük Oranda Tamamlandı”
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde Rektörlük, Dekanlık ve Başhekimliğin büyük destekleri ile İnme Merkezi açılması için hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi,  “İnme Merkezimiz açıldıktan sonra 112 tarafından felç olarak değerlendirilen ilimiz içerisindeki tüm hastalar direkt olarak Hastanemize getirilecek ve uygun olan hastaları işleme alarak şifa bulması için vesile olmaya çalışacağız.” bilgisini paylaştı.

2-35