TÜDKİYEB Nihat Çelik, 15 Ekim “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada tarımda kadının önemine vurgu yaptı. Ayrıca Çelik, kadınların geçmişten bu yana tarımsal alanda, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretimi ve güvenliğinde çok önemli roller üstlendiğini ifade etti.

Genel Başkan Çelik, kadınların hak ettikleri değeri göremediklerine dikkat çekerek “Çiftçi kadınlarımız, ülkemiz tarımı ve kırsal alanların mihenk taşıdır. Çiftçi kadınlarımız, tarımsal üretimde çok önemli görevleri yerine getirmelerine ve tarımda çalışan nüfusun yüzde 41’ini oluşturmalarına rağmen üretici, yetiştirici veya çiftçi olmaktan ziyade daha çok erkeklerin yardımcısı gibi görülmektedirler.” açıklamalarında bulundu.

Çiftçi kadınların tarım sektöründe güçlenmesi ve kadın emeğinin görünür olmasının sağlanması gereğine işaret eden Çelik, ülkenin son yıllarda yaşadığı en önemli sorunun gençlerin ve kadınların kırsal alanı terk etmeleri ve bunun sonucu olarak da kırsal nüfusun yaşlandığını ifade etti.

Kadınların ve gençlerin kırsalı terk etmelerini önlemek için önerilerde bulunan Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü: ‘’Kadınlarımız ve gençlerimizi sosyal güvenceye kavuşturmanın yanında onlara yönelik özellikle ilk yatırım ve işletme maliyeti düşük küçükbaş hayvancılık projeleri gibi projeler uygulanarak pozitif ayrımcılık sağlanarak kırsalı terk etmeleri önlenmelidir. Dolayısıyla kentlerde yaşayanların aldığı kişi başına milli gelirin üçte birini alan kırsalın kalkınmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi son derece önem arz etmektedir.’’

Çelik, açıklamasında; kadın çiftçilerin BAĞ-KUR prim ödemelerinde güçlük çektiklerini ve bu yüzden pozitif ayrımcılığa gidilerek sigorta primlerinin tamamının Devlet tarafından karşılanmasını ayrıca da emeklilik için halen 9 bin gün olan emeklilik prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Çelik, 16 Ekim “Dünya Gıda Günü” ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Çelik, 1945 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş günü olan 16 Ekim tarihinin her yıl dünyada “Gıda Günü” olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını ve gıda güvencesi konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik bu yılki temayı “Su Hayattır, Su Gıdadır – Kimse Geride Kalmasın” olarak belirlediğini ifade etti.

Çelik, açlıkla mücadelede üretimin artırılması kadar gıdaya erişimin de önemli olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek; “FAO; Küresel gıda güvenliğini sağlayabilmek için 2050 yılına kadar tahminen yüzde 60 daha fazla gıda üretilmesi ve bu üretimin de doğal kaynakların korunarak yapılmasını dile getiriyor, ancak daha fazla gıda üretiminin açlıkla mücadelede sorununu çözmeyeceğini ve gıdaya erişimin de önemli olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor.” sözlerini kullandı.

Türkiye’nin su konusunda riskli bölgelerin içerisinde olduğunu ifade eden Çelik, “FAO rakamlarına göre 2025 yılına kadar 1 milyon 800 bin insanın mutlak su kıtlığı olan ülke veya bölgelerde yaşaması bekleniyor. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında bulunan bazı ülkeler kuraklık riski ile karşı karşıyadır.” sözlerini kaydetti.