Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz'ın katılımıyla Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah Daire Başkanı Dr. Engin Ünay, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığı İlgili kurum amirleri, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulunda yer alan teknik ekip ve teknik personel katıldı.

7-42

İllerin üretim potansiyeli ortaya konacak

Toplantıda konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, “Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Uzun yıllardır dile getirilen, tüm paydaşların mutabık olduğu devrim niteliğindeki tarımsal üretim planlamasının Üretimin Üreticinin Yüzyılı yaklaşımıyla yola çıktığımız Türkiye Yüzyılı’nda hayata geçirilmesi için ilk adımları arttırıyoruz. Bu kapsamda tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak, bitkisel ve hayvansal üretimi arttırmak amacıyla 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda yapılan değişiklikle tarımsal üretimin planlanmasında bakanlığımıza yetki verilerek tüm paydaşların temsil edildiği teknik komiteler illerin üretim potansiyeli, belirlenen ülkesel ihtiyaçlar, su varlığını ve iklim değişikliği gibi kısıtları da dikkate alarak illerdeki ürün desenlerini belirleyerek bakanlıkta kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu’na ileteceklerdir. Diğer taraftan üretim planlamasını teşvik etmek için tarımsal destekler ve hibe programları, sübvansiyonlu krediler, sözleşmeli üretim gibi uygulamalarda düzenlenmeler yapılmaktadır. Bakanlık merkez birimleri ile üretim planlamasının uygulayıcısı taşra teşkilatımızın birlikte hareket etmesi planlama sürecinin başarısı için son derece önemli görülmektedir." dedi.

1-282

“Düzce'mizin ve ülkemizin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktayız”

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak toplantıya ev sahipliği yapan İl Müdürü Esra Uzun, yaptığı konuşmada, “İklim değişikliğinin de etkisiyle, planlı ve bilinçli tarımsal üretim, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de şekillendirecek en temel unsurlar arasında yer alıyor. Tarımsal üretimin planlaması çalışmalarımız, ilçe müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde yürütülmekte, bu süreçte teknik komitelerimiz ve ilgili tüm paydaşlarımızla birlikte, Düzce'mizin ve ülkemizin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktayız. Önümüzdeki dönemde 2024-2026 yıllarını kapsayan hayvansal ve su ürünleri üretim planlamamız tamamlanmış olup, bitkisel üretim planlaması üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

4-163

Katılımcılara seslenen İl Müdürü Uzun, toplantıda, bir yandan gerçekleştirilen iş ve işlemlerin gözden geçirilirken, diğer yandan 2025-2027 yıllarını kapsayacak bitkisel üretim planlaması çalışmalarının nasıl daha ileriye taşınabileceğinin değerlendirileceğini belirterek, amaçlarının, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üreticileri desteklemek ve gıda güvenliğini en üst seviyede tutmak olacağını sözlerine ekledi.

2-294

“ÜRETİCİLER KENDİ İŞLERİNİN PATRONU OLABİLECEK” “ÜRETİCİLER KENDİ İŞLERİNİN PATRONU OLABİLECEK”

Toplantı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Komite Birim Sorumlusu Seher Akyüz, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Birim Koordinatörü Gökhan Çavdar, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah Daire Başkanı Dr. Engin Ünay, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden Tarım Havzaları Yönetimi ve CBS Birim Koordinatörü Davut Gür ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz'ın sunumlarının ardından soru cevaplarla sona erdi.

12-20