2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlere sayılı günler kala, en çok merak edilen konulardan birisi, ikametgah adresini değiştirenlerin oy kullanıp kullanamayacağı...
Yerel ve genel seçimler kanunu farklılık içeriyor... İkametgah adreslerinin seçim tarihi öncesi 3 aylık süre diliminde değiştirilmesi koşulu, "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanunu"nda geçerli... Burada geçen süre, genel seçimlerin ilgili yasasında geçerli değil. Öyle ki yerel özelinde geçerli 3 aylık süreç, genel seçimler için bağlayıcı değil.
Seçim takviminin netleşmesiyle, seçmenler 14 Mayıs tarihinde 08:00 ile 17:00 saatleri arası sandığa gidecek.
İkametgâh değişikliğinde seçmen listelerinin askı süresi içinde yapılabileceği ve seçmen listelerinin yaklaşık iki hafta kadar askıda kalacağı Yüksek Seçim Kurulu'nca duyuruldu. 
İkametgah değişimi, zorunlu veya normal şartlarda gerçekleşen vatandaşların bilgisine www.ysk.gov.tr internet adresinden çıkılan duyuruda;
"Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen Seçim Takviminde belirtilen muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihleri arasında yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.
İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilir." dökümanına yer verildi.