Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin müfredat bilgilendirmesi yapıldı. Yeni eğitim müfredatının detaylar paylaşılarak, müfredatın uygulanmasıyla ilgili beklentiler ve hedefler üzerinde duruldu.

Kamuda tasarruf tedbirleri konusu ele alınarak, kamu kurumlarında maliyetleri düşürmek amacıyla alınacak önlemler tartışıldı. Bu bağlamda enerji tasarrufu, malzeme kullanımı ve bütçe yönetimi ile ilgili stratejiler değerlendirildi. Öğrenci ve personel taşıma hizmetlerinin mevcut durumu ve bu hizmetlerin iyileştirilmesi için yapılması gereken düzenlemeler de gündemde yer aldı.

Toplantıda ayrıca, okul ve kamu binalarındaki inşaat ve onarım projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Devam eden projeler ve yeni başlayacak işler hakkında toplantıya katılan yöneticilerimize bilgi verildi.

ÖĞRENCİLER ÇALIŞMALARINI SERGİLEDİ ÖĞRENCİLER ÇALIŞMALARINI SERGİLEDİ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında, çalışanların ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak için mevcut ve yeni önlemler ele alındı. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve farkındalık programlarının önemine vurgu yapıldı.

Yılsonu etkinlikleri için yapılan planlamalar ve düzenlenecek çalışmalar detaylı bir şekilde görüşüldü. Güvenlik ve organizasyon ile ilgili gerekli düzenlemeler değerlendirildi.

Toplantı, katılımcıların dilek ve temennilerini paylaşmalarıyla sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, toplantının verimli geçtiğini belirterek, alınan kararların ve yapılan değerlendirmelerin eğitim sürecine olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti.

HABER: Savaş ARI