Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin yaptığı ilk teklifi reddeden memur sendikalarının, yeni teklif için hükümete verdiği süre bugün doluyor. Hükümet yaptığı teklifte, 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmiş, 3 bin 600 ek gösterge konusunun da önümüzdeki 2 yılda çözüleceği sözünü vermişti.  Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu.

İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında yer alıyor.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu tarafından bugün ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Türkiye Kamu – Sen Düzce İl Temsilciliği tarafından, Anıtpark Meydanında düzenlenen basın açıklaması ise, yoğun katılım ile gerçekleşti.

“Hükümetin teklifinin ivedilikle yenilenmesini istiyoruz"

Türkiye Kamu – Sen Düzce İl Temsilciliği adına basın metnini okuyan Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanı İsmail Şişman, hükümetin sunduğu teklifin, ivedilik ile yenilenmesini istedi. Şişman yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde türlü olumsuzluklar yaşanırken Devletimiz maddi-manevi bütün yaraları sarmak için var gücüyle mücadele ediyor. UMKE’siyle, AFAD’ıyla, dalgıçlarıyla, itfaiyesiyle, sağlıkçısıyla, ormancısıyla, eğitimcisiyle, elektrik, doğalgaz, su, altyapı hizmetleriyle, postacısı, zabıtası ve güvenlik görevlisiyle halkımızın imdadına koşuyor. Kamu görevlilerimiz yalnızca olağan dönemlerde değil özellikle olağanüstü dönemlerde Devletimizin görünen yüzü, şefkat eli olarak hayati bir görev yürütüyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde gerçekten de kamu çalışanlarımızın ifa ettikleri hizmetlerin değerinin ve öneminin parasal bir karşılığı bulunmuyor. Yaşanan felaketlerde bir kere daha gördük ki, kamu hizmeti kutsal bir görev ve onu layıkıyla yerine getiren fedakâr çalışanlar sayesinde bugün ülkemizin dört bir yanında hayat normal seyrinde ilerleyebiliyor.”

Şişman Kamu emekçilerinin taleplerini sıraladı

2012 yılından buyana gerek zorunlu harcama kalemlerindeki artışların gerekse döviz, altın, konut gibi kalemlere gelen zamların, maaşlara yapılan zamların kat be kat üzerinde olduğunu savunan Şişman, kamu emekçilerinin taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

“Bu teklifte toplu sözleşmelerin başında Kamu İşveren tarafına sunduğumuz, Gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı kabul edilebilir bir oransal artış; Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için seyyanen zam, Ülke ekonomisindeki büyümeden kamu görevlilerine de pay verilmesi; Reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi; Kamuda yalnızca memurlara verilmeyen Bayram İkramiyesinin, memurlara da verilmesi; Toplu Sözleşme İkramiyesinin yükseltilerek sendika üyesi kamu görevlilerinin teşvik edilmesi; 3600 ek gösterge uygulamasının tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi; Bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi; Yardımcı Hizmetlilerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması.”

HABER: Savaş ARI