Düzce’de 5 bin metrekareden büyük alanda inşaata başlayacak firma ve müteahhitler, yenilenebilir enerji zorunluluğuna göre kazma vuracak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, “Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak 2023’te başlıyor. Yeni düzenlemeyle; Binalar, kullandığı enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynağından sağlayacak. Binalarda, normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olacak.” ifadelerine yer verildi.

WhatsApp Image 2023-01-02 at 12.20.32

Bakanlık tarafından hazırlanan ve 19 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak 2023 tarihinde başlıyor. Yönetmelikle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getirildi.

Yönetmelikle 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az “B” olacak şekilde inşa edilmesi ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaları zorunlu hale getirildi.

Yönetmelik kapsamındaki binaların yapı ruhsatı başvurularında ruhsat veren idarelerin BEP-TR masaüstü modülünden, yönetmelik şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü de yapılacak. “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine uymayan binalara yapı kullanım izin belgesi düzenlenemeyecek. “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine uyan binaların Enerji Kimlik Belgelerinde NSEB olduğu görülebilecek.

Hedef: Yüzde 25 tasarruf 

Bu binalarda “C” olan asgari enerji performans sınırının “B”ye çıkarılması ile ısı yalıtım malzemesi kalınlıklarının ortalama 5 santimetreden 7-8 santimetreye ya da 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkarılarak pencerelerin ısı yalıtım değerlerinin de iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede ısıl konfor şartları bozulmadan enerji tüketimlerinden ortalama yüzde 25 tasarruf sağlanması hedefleniyor.  

“Türkiye’nin enerji ithalatı faturasının yıllık 5 milyar TL azalması sağlanacak”

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen parsellerde, projeleri bu uygulamaya göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek. Bu sayede yapılacak yapılardan dolayı Türkiye’nin enerji ithalatı faturasının da yıllık 5 milyar TL azalması sağlanacak.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu uygulamanın, 2 bin metrekare üzeri tüm binalarda yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğu getirildi. Buna göre; 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ise Türkiye’nin enerji ithalatında yıllık azalmanın 7.5 milyar TL ye ulaşması hedefleniyor. “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçiş aşamaları kapsamında, 2025 sonrasında kademeli olarak yerinde yenilenebilir enerji kullanımı arttırılarak, 2053 itibariyle tüm binaların sıfır enerjili, kendi enerjisini yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan binalar olması hedefleniyor.