İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin açıkladığı son kararlar şu şekilde:

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21.07.2020 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına; belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine,

Market ve süpermarketlerde çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmasına, 

08.05.2020 tarihli 2020/27 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 4 No'lu kararın k maddesindeki "Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir"  ibaresi ile  aynı kararın l maddesindeki "Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek" ibaresinin kaldırılmasına ve Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberine göre faaliyet gösterilmesine,

14.05.2020 tarih ve 2020/28 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 1 No'lu kararın A) Genel Esaslar başlığı altında bulunan  6. ve 7. maddelerin  iptaline, AVM içinde yeme-içme hizmeti sunan iş yerlerinin COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafeler de alınması gereken önlemlere göre faaliyetlerini sürdürebilmelerine, 

30.04.2020 tarih ve 2020/26 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 3 No'lu "16/04/2020 tarihli 2020/23 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 13 No'lu karara göre hafta sonu ve resmi tatillerde açık olacak iş yerleri ve işletmelerin dışında kalan işyeri ve işletmelerde; suistimali önlemek amacı ile denetimlerde 16/04/2020 tarihi ve öncesinde alınan ruhsata esas işlem yapılmasına ve iş yeri ve işletmelerin 16/04/2020 tarihinden önce alınmış olan ruhsata esas faaliyet göstermelerine" kararının iptaline, 

 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 21.07.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.