Türkiye’deki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 81 ilde “Aile Çalıştayı” gerçekleştiriliyor. Düzce’de çalıştayın ne zaman yapılacağı netleşti.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Düzce Üniversitesi’nden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla 21 Eylül Perşembe günü 09:00-17:30 saatleri arasında Bahçeşehir Bölgesi’nde bulunan Düzce Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek çalıştayda “Aile, Eşitlik ve Adalet”, “Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah”, “Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme”, “Aile, Çevre ve İklim”, “Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme”, “Aile Odaklı Sosyal Hizmetler” konuları ele alınacak.

Bu konu başlıkları altında ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışılarak, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence kapsamının nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırılacak.

Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla alınabilecek ek tedbirler, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek ekonomik ve sosyal desteklerin neler olması gerektiği konuları tartışılacak.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitenin artırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi çalışmaları ele alınacak.

BAŞARI ÇITAMIZ GÜNDEN GÜNE YÜKSELİYOR BAŞARI ÇITAMIZ GÜNDEN GÜNE YÜKSELİYOR

Aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve önerilerin de tartışılacağı çalıştayda sosyal hizmet modelinin güçlendirilmesi ve ailelerin sosyal hizmetlere erişimlerinin arttırılması için yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.