Düzce’de Yığılca başta olmak üzere arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürüten Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM)’nin, 'Bal Arısı Zehrinin Apiterapötik Değerini Etkileyen Üretim Faktörlerinin Belirlenmesi ve Standardizasyonu' başlıklı projesi, TÜBİTAK tarafından TOVAG Araştırma Destek Grubu ve panel değerlendirmeleri çerçevesinde desteklenmeye uygun görüldü.

Proje, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Arıcılık Programı Öğretim Görevlisi Tuğçe Çaprazlı tarafından yürütülecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “Tüm dünyada henüz teknolojik ve endüstriyel üretimi çok yeni olan bal arısı zehri kozmetikte ve sağlıkta yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bal arısı zehri ile ilgili geniş çaplı araştırma, üretim ve eğitim çalışmaları Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nde başlatılmıştır. Üniversitemizde yapılan eğitim, çalıştay ve bilimsel çalışmalar ile birlikte Türkiye’de üretimi ve kozmetik sektöründe kullanımı hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.

Bu kapsamdaki TÜBİTAK tarafından desteklenen projemiz sayesinde üreticilerin sıklıkla sordukları bal arısı zehrinin kalitesini etkileyen üretim faktörleri belirlenecek ve kaliteli üretim standartları oluşturulacaktır. Proje sonucunda elde edilen veriler ışığında üreticilerin ve tedarikçilerin soru ve sorunları giderilecektir. Ek olarak bal arısı zehri üretimi ile ilgili bakanlık tarafından oluşturulacak olan tebliğ veya iyi üretim tekniklerinin oluşturulmasına da katkı sağlanacaktır.” ifadelerine yer verdi.