banner851

banner955

MÜCADELEYE KATKI SAĞLAYACAK ARAŞTIRMA

Düzce’de ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgınının Etkileri’ araştırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak ve 2022 yılı son çeyreğinde tamamlanması planlanan araştırma sonucunda Düzce’nin şiddet riski haritalaması yapılacak.

Düzce 22.12.2021, 09:30
253
MÜCADELEYE KATKI SAĞLAYACAK ARAŞTIRMA

Düzce’de Covid-19 salgınının kadına ve hane içindeki durumuna etkisi araştırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddeti tüm boyutları ile ele almak, kanıta dayalı etkin mücadele politikaları geliştirmek ve kurumsal başvuru mekanizmalarının sunduğu hizmetleri güçlendirmek amacıyla ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgınının Etkileri Araştırması’ yapacak.  

2008 ve 2014 yıllarında ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet’ ile 2014 yılında ‘6284 sayılı Kanunun Uygulanmasına Yönelik Etki Analizi’ saha araştırmalarını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl ‘Önleme, Müdahale ve Politika Boyutlarıyla Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgınının Etkileri’ni araştıracak.

Akademisyen ve STK’ların kadına yönelik şiddete ilişkin algı ve farkındalıkları değerlendirilecek

Düzce’de araştırma kapsamında kamuoyunun, kamu görevlilerinin, medya mensuplarının, akademisyenlerin ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri gibi farklı hedef gruplarının, kadına yönelik şiddet ve kadının statüsüne ilişkin tutumu, algısı ve farkındalıkları değerlendirilecek. Ayrıca, Covid-19 salgınının kadına ve hane içindeki durumuna etkisi de araştırılacak.

Kanunun uygulanması sürecinde görev alan uzmanların katkılarına yer verilecek

Araştırmada, haklarında 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı bulunan kadınlar ve erkeklerin kanunun uygulanması, kurumsal hizmetlere ilişkin görüş ve düşünceleri sorulacak, kanunun uygulanması sürecinde görev alan uzmanların katkılarına yer verilecek. Araştırma sonucunda kamuoyunun kadına yönelik şiddete neden olan temel sorunların ve risklerin belirlenerek farkındalığın arttırılması, şiddetle mücadeleye kamuoyunun azami desteğinin sağlanması, 6284 sayılı Kanunun uygulama süreçlerinin ve kurumsal hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kadına yönelik şiddet olgusunun farklı boyutlarına ilişkin veriler elde edilecek

2022 yılı son çeyreğinde tamamlanması planlanan araştırma ile kadına yönelik şiddet olgusunun farklı boyutlarına ilişkin veriler elde edilecek, Düzce’nin ve bölgelerin şiddet riski haritalaması yapılacak. Araştırmanın tamamlanmasının ardından sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

banner844
Yorumlar (0)