banner851

banner955

TOPLU ULAŞIMDA NORMALE DÖNÜŞ... O MEKANLARA İZİN YOK

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında toplanan Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde toplu taşıma ve uma açık yerler ile ilgili önemli kararlar alındı. Alınan kararlarda Şehir içi ve Şehirlerarası toplu taşıma yapan otobüslerin yüzde 50 kapasitede yolcu kararının kaldırılmasına, pavyon, bar gibi alkollü mekanların ise geçici süre kapalı kalmasının devamına karar verildi.

Düzce 02.06.2020, 16:00 02.06.2020, 17:46
11980
banner1032

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.  Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgını Türkiye’nin en az zararlar atlatması ve vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvuruluyor.

Bugün Düzce 112 Çağrı Merkezinde Düzce Valisi Zülkif Dağlı Başkanlığında toplanan Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisinde koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli kararlar alındı. Alınan kararlarda, Düzce Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşıma kararının kaldırılmasına karar verilirken, Pavyon, Müzikhol, Bar gibi alkollü mekanların geçici bir süre kapalı kalmalarının devam etmesine yönelik karar alındı.

Toplantıda alınan kararlar şu şekilde: 

 1. 24.03.2020 tarih ve 2020/11 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan 3 No'lu karar ve 26.03.2020 tarih ve 2020/13 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan 3 No'lu karar iptal edilerek, ilimizde tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personelservislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki kararının yürürlükten kaldırılmasına,
  1. Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

  1. Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin “ 14.2 Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler ” başlıklı kısmının 4 üncü fıkrasındaki "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması kapsamında madde metnindeki “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” istisnasına ilişkin olarak İlimizde;

Toplu taşıma araçlarında:

 • 18 M ve 12 M otobüslerdekarşılıklı dörtlü koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz oturulmasına,
 • Arka arkaya olan koltuklarda koltuk sayısı kadar yolcu olmasına,
 • Ayakta yolcu taşıma izni ve zorunluluğu olan 18 M ve 12 M otobüslerde, araç ruhsatındaki ayakta yolcu kapasitesinin %50’si kadar yolcu olmasına,

Personel servis araçlarında:

 • Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemlere uygun olarak koltuk sayısı kadar yolcu olmasına,
 1. Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22:00’a kadar sürdürebilmelerine, söz konusu işletmelerin saat 22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak ve içeride müşteri olmaması kaydıyla saat 23.00’a kadar temizlik ve hazırlık yapabilmelerine,

 1. Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran vb. yerlerin günlük gerekli temizlik ve dezenfeksiyon planlamalarının yapılarak, 24 saat esasına göre faaliyet göstermelerine,

 1. Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ile nargile satışına geçici bir süreliğine izin verilmemesine ve bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmamasına,sadece müşterilerin dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilmesine,

 1. Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın geçici bir süreliğine devam etmesine,

 1. İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesine,

 1. Salgınla mücadelenin koordine edilmesi, alınacak tedbirlerle halk sağlığının en etkin şekilde korunması amacıyla Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde tutularak faaliyete başlaması öngörülen işletmeler (Spor Merkezi Tesisleri vb., Kahvehane ve Kıraathane, Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri, Sosyete Pazarları, Günübirlik Hamam Sauna, Buhar Odaları, Jakuzi, Kaplıca ve Kapalı Yüzme Havuzları,Lokanta, Restoran, Kafe Vb. İşyerleri, Plaj Ve Yüzme Alanları  İle Park/Bahçe, Rekreasyon Alanları, vs.) için belirlenen karar ekinde sunulan kurallar/rehberler ile Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine göre (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html) faaliyet gösterilmesine,

 1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde alınacak kararlara ilişkin şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisleri, lokanta ve restoranların koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler getirilecektir.Valilik/Kaymakamlıklarca Turizm İşletme Belgeli olan konaklama tesisleri, lokanta ve restoranlar dışındaki işletmelerin faaliyetleri halk sağlığı uzmanı, yerel yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunduğu asgari beş kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenmesine,

 1. Halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek olan; otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak karar ekindeki genelgede(İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk. konulu Genelgesi) belirtilen önlemlerin alınmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına,
 2. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

 1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
 2. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
 4. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 02.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Ekler:

1- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk. konulu Genelgesi

2- Çay Bahçelerinde Alınması Gereken Önlemler

3-Dernek Lokallerinde Alınması Gereken Önlemler

4-Kahvehane Ve Kıraathanelerde Alınması Gereken Önlemler

5- Günübirlik Hamam, Sauna, Buhar Odaları, Jakuzi, Kaplıca Ve Kapalı Yüzme Havuzlarında Uyulması Gereken Önlemler

6- Lokanta, Restoran, Kafe Vb. İşyerlerinde Alınması Gereken Önlemler

7-Covid-19 Kapsamında Plaj Ve Yüzme Alanları  İle Park/Bahçe, Rekreasyon Alanlarında Alınması Gereken Önlemler

8-Covid-19 Kapsamında Sosyete Pazarlarında Alınması Gereken Önlemler

Yorumlar (7)
Mustafa 2 yıl önce
Sayın valim, karar alıyorsunuz ama denetim ve ceza uygulamıyorsunuz, iş bankası karşısında adam döner kesiyor yüzünde maske yok, resmen kanunla dalga geçiyor, 18 yaş altı bu gidişle sokak yüzü göremez, madem mülki amir sensin hazreti Ömer adaleti uygula
cw 2 yıl önce
otobüs tıkış tıkış da virüs bulaşmıyor alköllü restoranlar neden kapalı.Önlem bunun neresinde
Mustafa 2 yıl önce
Yetkililerden rica ediyorum, cedidiye camisinin önündeki cay ocağının oturma düzenine bir bakın, böyle giderse düzce normale dönmez, önemli olan karar almak değil, uygulamak
Sametcan 2 yıl önce
Ulan otobüslerde burun buruna yolculuk yapıyoruz virüs bitse bile böyle bir rezillik göremezsiniz turkiyenin başka yerinde ah be düzce bir gelişemedin gitti
Yorumcu 2 yıl önce
Otobuslerde ayakta bile yolcu olacak ve kimseye bulasmiycak oylemi.kucak kucaga insanlari nasil tasirsiniz.Derdiniz ne.Herkesin viruslu olmasinimi istiyorsunuz.Bu dunua geneli böyle herkese bir an once bulsassin isteniyor sürü bagisikligi niyetleri
tamamen kapatılsın 2 yıl önce
Keşke kalıcı olarak kapatılsa o batakhanaler.
Adore81 2 yıl önce
İyyii iyyii konsomastristler dansōzler biracılar hovardavalar ayakta insan soyuculara geçit yok bazılarının da böyle mekänlardan gözyumma hediyesi ! Çöpe gitmiş oluyor yaşşa sayın Vali
25
orta şiddetli yağmur