Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğinde "Türkiye'de Bulunan Bazı Arı Irk ve Genotiplerini Temsil Eden Kolonilerin Orijinal Alanlarında Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ve Belirli Karakterler Yönünden İyileştirilmesi" Projesi 2019'da hayata geçirildi.

Arka Plan Sosyalasdadad1111

Türkiye'de 5 ilde 5 yıl boyunca sürdürülen proje sonunda erkek bal arılarından toplanan semenler (sperm), özel teknikle dondurularak Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne transfer edildi.

Toplanan semenler, enstitüde belli aşamalardan geçirildikten sonra Bal Arısı Gen Bankası'nda muhafaza altına alındı.

YAVRU BOZ AYININ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU YAVRU BOZ AYININ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin arıcılık alanında önemli bir konumda olduğunu, dünyadaki bal arılarının yaklaşık yüzde 22'sinin ırkının Anadolu coğrafyasında bulunduğunu söyledi.

Toplanan semenler muhafaza ediliyor

Son yıllardaki iklim değişiklikleri dikkate alınarak TAGEM'in desteklediği AR-GE projesinin Hatay, Düzce, Kırklareli, Çanakkale ve Kırşehir'de yürütüldüğünü belirten Cınbırtoğlu, yörelerden toplanan bal arılarının semenlerinin, Türkiye'de ilk olan Bal Arısı Gen Bankası'nda muhafaza edildiğini anlattı.

Arka Plan Sadadadad111

Cınbırtoğlu, gelecek yıllarda bu semenler kullanılarak bal arısı ırklarının sürekliliğinin sağlanacağını ifade ederek, "Amacımız suni tohumlama tekniğiyle mevcut arı ırklarını güvenli şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmak." dedi.

Yüksek ziraat mühendisi Saffet Sansar da projenin Türkiye'deki bal arısı ırkı ve ekotiplerinin gen kaynaklarının korunması üzerine yürütüldüğünü söyledi.

Toplanan bal arısı semenlerinin uzun süre korunabilmesi için laboratuvar ortamında belli kimyasallar ve sulandırıcı solüsyonlarla karıştırılarak dondurulmaya hazır hale getirildiğini anlatan Sansar, "Önce bu materyallerin sıfırın altında 40 dereceye kadar kademeli olarak cihazda dondurulması sağlanıyor. Dondurulduktan sonra da azot tanklarının içerisine yerleştirilerek sıfırın altında 196 derecede muhafaza ediliyor. Azot tankları içerisinde bu semenler, uzun yıllar korunabiliyor." diye konuştu.

Asdadad1 11111111111111111111111111111222222222222222222222222222

İlerleyen yıllarda herhangi bir arı ırkında kayıpların olması durumunda gen bankasının devreye gireceğine dikkati çeken Sansar, "Bal Arısı Gen Bankası'nda depo ettiğimiz bu semenleri zamanı geldiğinde kullanarak arı ırklarımızı yeniden kazanmış ve koruma altına almış olacağız." ifadesini kullandı. (Öncü Haber/AA)