banner851

banner614

“ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASIN”

Makina Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilciliği, 2021 yılı için yüzde 21.56 zam yapılarak 2 bin 825 TL’ye yükseltilen asgari ücret ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada 2825 TL asgari ücretin insanca yaşanacak bir ücret olmadığı savunularak, “Belirlenen ücret açlık sınırının altındadır; bir sefalet ücretidir” ifadelerine yer verildi.

banner619
Ekonomi 31.12.2020, 11:45
507
“ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASIN”

Milyonların merakla beklediği ve geçtiğimiz hafta açıklanan 2021 yılı asgari ücret bazı kesimleri memnun ederken bazı kesimlerden ise eleştiri aldı. 2020 yılında 2 bin 324 TL olarak asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 21.56 zam yapılarak 2 bin 825 TL’ye yükseltilmişti. Makina Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilciliği Teknik Sorumlusu Hamdi Erol’un imzasıyla asgari ücret ile ilgili açıklama yapıldı.

“İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜCRET DEĞİL”

Yapılan açıklamada işsizlik ve enflasyon oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde yapılan zammın yeterli olmadığı ifade edilerek, “Maalesef bu rakam çoğunluğunu işçilerin oluşturmadığı Asgari Ücret Komisyonu'nun işçileri temsil eden Konfederasyon tarafından dahi yetersiz bulunmuştur. 2825 TL asgari ücret insanca yaşanacak bir ücret değildir. Belirlenen ücret açlık sınırının altındadır; bir sefalet ücretidir” denildi.

“ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASIN”

Asgari ücretten yapılan kesintlere de değinilen açıklamada, “Yeni durumda, asgari ücretli bir çalışanın 3.577 TL olan brüt maaşı 500,85 TL sigorta primi, 35,78 TL işsizlik sigortası primi, 456,13 TL gelir vergisi, 27,15 TL damga vergisi kesildikten sonra 2.557 TL’ye düşüyor ve 268 liralık AGİ tutarı eklendikten sonra da net 2.825 TL’ye yükseliyor. Asgari geçim indirimi düşüldüğünde belirlenen asıl ücretin 2.557 TL olduğu görülmektedir. Öyle bir asgari ücret tanımı var ki, ona da Asgari Geçim İndirimi desteği yapılmaktadır. Bu haliyle 3.577 TL brüt ücretin yaklaşık % 21'i prim ve vergi kesintilerine gitmektedir” denilerek ücretten ilan, prim ve vergi kesintileri yapılmaması yönünde bir yasal düzenleme yapılması çağrısı yapıldı.

“ÜCRET YILLIK DEĞİL AYLIK OLARAK BELİRLENMELİ”

Asgari ücretin çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına göre belirlenmesi gerektiği ifade edilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 6 maddesinde, "...Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır..." hükmü değiştirilmeli ve  "...asgari ücretin aylık olarak belirlenmesi esastır." şekline dönüştürülmelidir. Çünkü Asgari Ücret, çalışan bir işçinin günlük karşılaması gereken besin tutarının dışında kira gibi aylık ihtiyaçlarıyla birlikte tüm fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını da karşılamakla tanımlıdır.

“GENEL BEKLENTİNİN ALTINDA”

Yine Yönetmeliğin 7. maddesinde, "Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir." hükmü, yüksek enflasyon seyrindeki ve çalışanın aleyhindeki vergi oran dilimlerinin uygulandığı ülkemizde, durağan bir ücretin reel alım gücünün sürekli düştüğü bir gerçektir. Dolayısıyla bu madde, "aylık enflasyon oranıyla ya da piyasa şartlarıyla ilişkilenecek bir tanımla asgari ücret belli periyotlarda (her ay, 3 ayda, 6 ayda gibi) güncellenir" anlamında bir hükme dönüştürülmeli. 7'inci maddenin devamında, "Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur." hükmü ise diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönem belirlenen asgari ücret rakamında da göz önünde bulundurulmamış ve kamuoyunun genel beklentisinin gerisinde bir tutar belirlenmiştir”

“TMMOB ASGARİ ÜCRETİ 5 BİN 750 TL OLARAK BELİRLEDİ”

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, diğer sendika ve konfederasyonların ya da uzman kişilerin öneri ve görüşleri alması gerektiği savunulurken, “Neresinden bakarsak bakalım bu yıl da asgari ücretten tüm çalışan, emekçi kesimler gibi mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları da memnun değildir. TMMOB tarafından 2021 yılı Mühendis-Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 5.750 TL olarak belirlenmiştir. TMMOB ile SGK arasında yapılan ve sonrasında SGK tarafından tek taraflı olarak iptal edilen Mühendislik Asgari Ücret Protokolünün uygulanmaması ile bir çok meslektaşımız Asgari Ücret Komisyonunca belirlenmiş olan 2.825 TL Ücretle çalışmak zorunda bırakılmıştır” denildi.

HABER: Mehmet GÜNESEN

Yorumlar (0)