banner851

banner955

DÜZCE’DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Düzce’de yeni sosyal konut projesi gerçekleştirilecek, Roman mahallelerinde Genç Ofisler kurulacak.

Gündem 03.09.2022, 10:30
3056
DÜZCE’DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Roman vatandaşlara yönelik 2022-2030 yıllarını kapsayacak yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hedefleri belirlendi.Eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 farklı alanın yer aldığı yeni planda, Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2022-2030) hazırlık sürecine ilişkin yol haritasını hazırlayan bakanlık, öncelikle ilgili paydaşlarla çalıştaylarda bir araya geldi. Çalıştaylarda 2016-2021 eylem planı kapsamında yapılan faaliyetler, güncel konular, sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Çalıştayların yanı sıra uluslararası sözleşmeler, eylem planları, ulusal mevzuat, ilgili bakanlıkların stratejik planları ve üst politika belgeleri incelendi.

İlgili yeni kamu kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alındı

Daha çok paydaşa ulaşabilmek için Roman vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgisi olan, Romanlar’a yönelik faaliyetler yürüten, bakanlığın hizmet alanını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen kurum ve kuruluşlar tespit edilerek, görüş ve önerileri alındı. Tüm bu görüş ve öneriler ışığında stratejik amaçlar ve hedefler belirlendi, eylem planına ilişkin öneriler değerlendirildi.

Roman vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesi gerçekleştirilecek

Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda, Roman vatandaşlara yönelik geliştirilecek politikalar eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 başlıkta ele alındı. Romanların talepleri doğrultusunda belirlenen hedeflerden bazıları şöyle:

“Roman vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Türkiye genelinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeler belirlenecek, oturulamayacak durumda olan veya kentsel dönüşüm kapsamına giren evlerde yaşayanlar için müstakil konut projeleri hayata geçirilecek. Bu konut projelerinin içerisinde ilgili kamu kurumları tarafından oluşturulacak Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) gibi birimlerle Roman vatandaşların hizmetlere erişimleri kolaylaştırılacak.   

Roman mahallelerinde Genç Ofisler kurulacak

Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılacak. Okul öncesi eğitime erişimin artırılması amacıyla fiziksel imkânlar iyileştirilecek, Roman çocuklara yönelik sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenerek bu faaliyetlere katılımları arttırılacak. Okullara yapılacak fiziksel iyileştirmeler ve ilave faaliyetlerle Roman çocuklar arasındaki devamsızlık sorununa çözüm bulunması hedefleniyor. Roman mahallelerinde Genç Ofisler kurulacak. Gençlerin boş vakitlerinde bu merkezlerde hobi edinmeleri ve kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacak.

Roman kadınların kooperatif kurmaları teşvik edilecek

Türkiye İş Kurumu hizmetlerinden Roman vatandaşların daha fazla haberdar olmaları ve erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla mahalle bazlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu sayede Romanların iş arama süreçlerine katılımları kolaylaştırılacak. Roman vatandaşların istihdam edilebilirliklerini artırmak için bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Ayrıca, Roman kadınların kooperatif kurmaları teşvik edilecek.

Kültür-sanat etkinliklerine erişimleri artırılacak

Roman çocuk ve gençlerin milli bilinç ve şuurla yetişmeleri amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına periyodik olarak ziyaretler düzenlenecek. Kamyon Tiyatro ile Romanlar’ın bulunduğu bölgelerde temsil verilerek onların kültür-sanat etkinliklerine erişimlerinin artırılması sağlanacak. Romanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde gezici kütüphaneler konumlandırılarak etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, “Roman Ezgileri” temalı periyodik konserler düzenlenerek vatandaşlar arasındaki kaynaşma ve dayanışmanın arttırılması sağlanacak.

Düzce’de Yerel Düzey Roman Çalıştayları düzenlendi

Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planının bu yıl sonuna kadar son şeklinin verilip, kamuoyu ile paylaşılması planlanırken; bakanlık, 2016-2021 yıllarını kapsayan Roman vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesinde kendi uhdesinde yer alan pek çok çalışmayı da hayata geçirdi. Bu kapsamda, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı illerden olan Düzce’de il müdürlüklerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin katılımıyla Yerel Düzey Roman Çalıştayları düzenlendi. Çalıştaylarda ilgili kurum ve kuruluşlar ile STK’ların yaptıkları çalışmalar görüşüldü, Romanların sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Romanlar’ın yoğun olarak yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermek üzere yeni SODAM’lar açıldı. Romanlar’ın psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişmelerine katkıda bulunan 35 SODAM sayısının bu yıl içerisinde 47’ye ulaşması planlanıyor. 

  

Yorumlar (1)
Düzceli 3 hafta önce
Zaten köşeyi döndüler oy alıcaz diyerek.. belediyenin çöp işleri komple onlarda. Sısyal yardımlar gani gani.. ohhhhh ne âlâ memleket.. verin verin oylarınız gitmesin
13
açık