banner851

banner955

İşçilerden Genel Eylem Provası!

Türk-İş, DİSK, Kamu-Sen ve KESK'in, çalışma yaşamındaki sorunlar ve Tekel işçilerinin durumuna dikkatİ çekmek amacıyla kararlaştırdığı “üretimden gelen gücün kullanılacağı genel eylem” başladı.

Gündem 26.05.2010, 18:43
216
İşçilerden Genel Eylem Provası!

Türk-iş,disk, kamu-sen ve kesk tarafından Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde ortak yapılan ortak basın açıklamasında sendikalar adına konuşan Türk-İş İl Temsilcisi Ali Gürel, sendikaların güç birliği yaptığını ifade ederek ''Başta 4C olmak üzere güvencesiz, kuralsız, esnek tüm istihdam uygulamalarından vazgeçilmesini ve bu alanda ki yasal düzenlemelerin değiştirilmesini, iş güvencesinin çalışma yaşamında temel bir hak olarak uygulanmasını geçici işçiliği bir kölelik düzeni olarak yaygınlaştıran ve kamu oyunda kiralık işçilik olarak bilinen düzenlemenin yasalaştırma girişimlerinden tümü ile vazgeçilmesini taşeronlaşma girişimlerine son verilmesini istiyoruz. Çalışma hayatını düzenleyen yasaların ILO ve AB normlarına uydurulmasını çalışanların örgütlenmesi önünde ki engellerin kaldırılmasını kamu çalışanlarının grevli toplu iş sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınmasını istiyoruz. Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın 5. ve 6. maddelerine konulan çekincenin kaldırılmasını istiyoruz. Kıdemli tazminat hakkını ortadan kaldıracak her türlü yaklaşımdan vazgeçilmesini istiyoruz. İşçilere ait olan İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılmamasını istiyoruz. Kriz fırsatçılığı yaparak emek haklarının gasp edilmemesini istiyoruz. Asgari ücretin insanca yaşayacak kadar yeterli olmasını istiyoruz'' dedi.

Haber; H. KAYA

banner844
Yorumlar (0)
Yeni Sayımız