banner851

banner955

Köy Kanunu Yeniden Düzenlenecek

Köy Kanunu, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyonca üzerinde gerekli düzenlenmeler yapılmak üzere ele alınacak

Gündem 08.07.2008, 14:01
220
Köy Kanunu Yeniden Düzenlenecek

İç İşleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 1924 yılından beri yürürlükte bulunan Köy Kanunu'nun yasalaştığı dönemin şartlarına göre ileri düzeyde katılım mekanizmaları içeren ve Türkiye'deki kırsal kalkınma faaliyetlerine önemli katkılar sağlamış bir kanun olduğu ifade edildi.

Ancak değişen şartlar sonucu, köylerin yönetilmesinde aksaklıklar meydana geldiği ve Kanunun değiştirilmesinin zorunlu bir hal aldığı belirtilerek, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 2005 yılında yenilenmesine ve mahalli müşterek nitelikli bir çok görev, yetki ve sorumluluk bu idarelere devredilmesine rağmen, Köy Kanunu değiştirilememiş ve köy yönetiminin klasik yapısı devam ettirildiği, Köy yönetimi ve muhtarlık gün geçtikçe görevlerini yerine getiremez hale geldiği kaydedildi.

Öte yandan 5747 sayılı büyük şehir Belediyesi Sınırları içerisinde İlçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle nüfusu 2 binin altındaki belediyelerin köye dönüştürüldüğü hatırlatılarak, 5393 sayılı Kanın da belediye kurulması için öngörülen 5 bin nüfus şartından dolayı, nüfusu 2 bini geçen yerleşim yerlerinin de Köy Kanunu'na göre yönetileceği düşünüldüğünde, Kanunun yetersizliği daha belirgin hale geldiği belirtilerek, bu konuların görüşüleceği çalış taya, İl Valileri, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Planlama Teşkilatı yetkilileri ile ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılacağı ifade edildi.

Yorumlar (0)
Yeni Sayımız