banner851

banner955

Yabancılara Mülk Satışı Kabul Edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda yabancılara mülk satışını öngören tasarı kabul edildi.

Gündem 04.07.2008, 10:05
192
Yabancılara Mülk Satışı Kabul Edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda yabancılara mülk satışını öngören tasarı kabul edildi.

Yasaya göre, yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar, uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüz ölçümünün % 10'una kadar olan kısmında taşınmaz edinebilecek. Yabancı şirketlerin askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve stratejik bölgelerdeki taşınmaz edinimleri ise Genelkurmay Başkanlığının iznine tabi olacak.

Yabancıya mülk satışını öngören Tabu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Daha önce Hükumet'in önergesiyle “ askeri yasak bölgeler ile özel güvenlik bölgelerindeki mülklerin de yabancılara satışını öngören düzenleme Meclis Adalet komisyonun'da ele alınmış ve Genel Kurmay Başkanlığı'nın müdahalesiyle yeniden düzenlenmişti.

Genel Kurul' da kabul edilen yasaya göre, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde, kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin, sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma alanları, flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması gereken hassas alanlar ile stratejik yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tescile esas koordinatlı harita ve planları içeren teklifi üzerine belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Yasaya göre, yabancı uyruklu gerçek kişiler ve kuruluşlar, merkez ilçe ve ilçeler bazında, uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüz ölçümünün yüzde 10’una kadar olan kısmında taşınmaz edinebilecek.

Ayrıca,Yabancı şirketlerin, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve stratejik bölgelerdeki taşınmaz edinimleri ise Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genelkurmay Başkanlığı ya da yetki vereceği komutanlıkların iznine tabi olacak. Özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz edinimi ise valiliklerin iznine tabi olacak. Kanun hükümlerine aykırı kullanıldığı tespit edilen taşınmaz ve sınırlı ayni haklar ise Maliye Bakanlığı'nca tanınacak sürede sahibi tarafından tasfiye edilmediği takdirde bunlar tasfiye edilerek bedele çevrilecek ve hak sahibine ödenecek.

 

banner844
Yorumlar (0)
Yeni Sayımız