Her ayın ilk haftası yapılan İl Genel Meclisi'nin Kasım Ayı Üçüncü birleşiminde İl Encümeni için üyeler seçildi. Zarf usulü yapılan oylamaya taplam 19 İGM üyesi katılırken zarflara isimler yazılarak oy sandığında gerekli işlemler yapıldı. Yapılan oylama sonucunda İl Encümen üyeliğine 19 oyla Kaynaşlı'dan Muharrem Tok, yine 19 oyla Çilimli'den Vefa Aydın, 19 oy alan Gümüşova'dan Ömer Kenbil ile Akçakoca'dan İbrahim Erdoğan ve 18 oyla Merkez'den Mehmet Zengin seçildi.

Encümenin görev ve yetkileri ise şu şekilde oluşuyor:

Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'ye kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.