CEZASI CEP YAKIYOR CEZASI CEP YAKIYOR

Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi Köroğlu, 2023 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, sosyal güvenliğin önemine vurgu yapan İl Müdürü Köroğlu, “Sosyal Güvenlik toplumun zor durumda olan bireylerine yardım edilmesini, toplumsal dayanışmayı kurumsal ve düzenli işler hale getirmekle ve tüm ülke vatandaşlarına hak olarak sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Sistemi vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı, kişilere mesleki, fizyolojik, sosyo-ekonomik risklere karşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistemdir.” açıklamasında bulundu.

IMG_1990

Kayıt dışı istihdam

Kayıt dışı istihdamın tanımını yaparak sözlerine devam eden Köroğlu, sözlerine şöyle sürdürdü: “Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün ve ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Kayıt dışı çalışanlar emekli olamazlar, maluliyet aylığı bağlanmaz, ölümleri durumunda eş çocuklarına maaş bağlanmaz, işsizlik sigortasından faydalanamazlar, Genel Sağlık Sigortası’nı kendileri öderler, iş kazası meslek hastalığından sağlanan haklardan faydalanamazlar, ihbar kıdem tazminatı alamazlar, yıllık izin haftalık izin doğum izni kullanmazlar. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere ise cezai yaptırımlar ağırdır. İşveren sigorta teşvikleri durdurulur, iş kazası meslek hastalığında ağır idari ve adli yükümlülükleri vardır, hibe -teşvik-krediden faydalanamazlar, vergi indirimi ve gider yazamazlar.”

IMG_1987

Sigorta prim teşvikleri

Sigorta prim teşvikleri hakkında da bilgiler veren İl Müdürü Köroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Sigorta Prim Teşvikleri; Üretim ve istihdamın artması, kayıt dışının engellenmesi engelli istihdamı genç ve kadın işgücünün arttırılması amacıyla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda Devletçe karşılanmasıdır. Teşvik türüne göre sigorta işveren hissesi veya sigortalı hissesi ile işveren hissesini tamamı kadarını karşılayarak işveren maliyetinin düşürülmesi sağlanmaktadır. Bu teşvik, destek ve indirimleri anlaşılır ve kolay erişebilir şekilde bir araya getirerek https://destekal.sgk.gov.tr adresinde topladık. İşverenlerimiz bu adresten kendilerine uygun teşvikleri sorgulayıp öğrenebilir.”

IMG_1986

Sahte sigortalılık ve sahte işyeri

Son olarak sahte sigortalılık ve sahte işyeri konularına değinen Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi Köroğlu, “Bir işyerinde fiilen çalışmadığı halde sigortalı olarak bildirilen kişiler sahte sigortalı olarak değerlendirilmektedir. Fiilen çalışmadığı halde sahte sigortalı olarak bildirilen kişilerin hizmetleri iptal edilmekte, bu kişiler ödenen primler iade edilmemekte ve sahte olarak bildirilen sigortalılar için yapılan harcamalar (sağlık harcamaları, ödenekler, gelirler ve aylıklar) faiziyle birlikte geri alınmaktadır. Gerçekte herhangi bir mal veya hizmet üretilmeyen işyerleri sahte işyeri olarak değerlendirilmektedir. Sahte işyeri olduğu tespit edilen işyerinden yapılan tüm bildirimler iptal edilmekte, buradan sigortalı olarak bildirilenlerin sigortalılığı sahte sigortalı olarak değerlendirilmektedir. Bu kişilerin hizmetleri iptal edilmekte, adlarına yatan primler iade edilmemekte, yapılan harcamalar (Sağlık harcamaları, ödenekler, gelirler ve aylıklar) faizi ile geri alınmaktadır. İşyerinde fiilen çalışmayan kişiler SGK’ya sigortalı olarak bildirilmesi evrakta sahtecilik olarak değerlendirildiğinden TCK’ya göre suç sayılmaktadır. Bu durumla ilgili İşveren, Muhasebeci ve Sigortalılar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmaktadır.” dedi.